Reglementen en statuten

Goede Doelen Nederland is een vereniging en heeft statuten en een huishoudelijk reglement. In de statuten is het doel, de werkingssfeer en structuur van de vereniging vastgelegd. In het huishoudelijk reglement zijn bepalingen opgenomen over de voorwaarden voor het lidmaatschap, de contributieregeling en over de wijze van besluitvorming binnen de vereniging en het bestuur. Daarnaast zijn er reglementen voor werkgroepen en commissies binnen de vereniging. De dienstverlening aan de leden is ondergebracht in de Stichting Diensten voor Goede Doelen Nederland en heeft eigen statuten.  

Stel een vraag

Margreet Plug

directeur Goede Doelen Nederland/Nederland Filantropieland
06-52 34 50 48
Email
Documenten