Jaarverslag

In het jaarverslag wordt een zo volledig mogelijk overzicht gegeven van de inhoudelijke, organisatorische en financiële resultaten van Goede Doelen Nederland. Er wordt aandacht besteed aan het beleid, de vereniging, de leden en de financiële verantwoording. Naast een overzicht van belangrijkste financiële resultaten in het bestuursverslag is een uitgebreide jaarrekening beschikbaar.