Bestuur

Het bestuur van Goede Doelen Nederland telt zeven onbezoldigde leden. Elk jaar stellen zij een beleidsplan op dat wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Minimaal twee keer per jaar wordt een ledenvergadering georganiseerd, waar de leden zich kunnen uitspreken over beleidsvoornemens van het bestuur. Het bestuur van Stichting Diensten voor Goede Doelen kent dezelfde samenstelling als het bestuur van Goede Doelen Nederland.

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Jan van Berkel, voorzitter (directeur Leprastichting)
  • Corina Gielbert (directeur Nationaal Ouderenfonds)
  • Eduard Nazarski (directeur Amnesty International, afdeling Nederland)
  • Hanneke Dessing (directeur Diabetes Fonds)
  • David van Gennep (directeur Stichting AAP)
  • Noud van Rooij (voormalig directeur De Zonnebloem) 
  • Kees Zevenbergen (directeur Cordaid)

BELONINGSBELEID DIRECTIE 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten. Het beleid wordt periodiek geactualiseerd. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning van haar directie wordt door Goede Doelen Nederland en Stichting Diensten voor Goede Doelen rekening gehouden met de bezoldiging bij vergelijkbare brancheorganisaties en de Regeling beloning directeuren van goede doelen ten behoeve van besturen en raden van toezicht. De hoogte en samenstelling van de bezoldiging wordt in de jaarrekening toegelicht in de toelichting op de staat van baten en lasten. 

BELONINGSBELEID BESTUUR 
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. Een redelijke vergoeding van onkosten uit hoofde van de uitoefening van de bestuursfunctie is toegestaan. 

De voorzitter van het bestuur van Goede Doelen Nederland en Stichting Diensten voor Goede Doelen ontvangt een vergoeding van maximaal €10.000 per jaar. 

BELONINGSBELEID PERSONEEL 
Voor het personeel is een eigen salaris- en arbeidsvoorwaardenregeling van kracht welke is gebaseerd op in de sector gebruikelijke regelingen. 

Stel een vraag

Gosse Bosma

directeur
06- 54 73 81 27
Email
Bijeenkomsten Archief
Gerelateerde Ledenberichten

Gezocht: nieuw bestuurslid Goede Doelen...

Door het vertrek van Eva Scholte is er een vaca

Drie nieuwe bestuursleden voor Goede Doelen...

De leden van Goede Doelen Nederland hebben afge

Meld je nu aan voor afscheid Jan Jaap de...

Al eerder is bekend geworden dat Jan Jaap de Gr

Gerelateerde bijeenkomsten
Bestuursvergadering

locatie: Goede Doelen Nederland