Beleidsplan en jaarverslag

Elke drie jaar formuleert Goede Doelen Nederland een beleidskader met speerpunten en bijbehorende activiteiten. Het meerjarenbeleidskader wordt vastgesteld door de ALV. Op basis hiervan worden elk jaar de activiteiten benoemd en uitgevoerd.

In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de inhoudelijke, organisatorische en financiële resultaten van Goede Doelen Nederland. Er wordt aandacht besteed aan het beleid, de vereniging, de leden en de financiën. Naast de belangrijkste financiële resultaten in het bestuursverslag is een uitgebreide jaarrekening beschikbaar.

Het bestuur van Stichting Diensten van Goede Doelen heeft besloten gebruik te maken van de aan ANBI’s gegeven mogelijkheid om publicatie van het jaarverslag uit te stellen.
Naar verwachting zal het jaarverslag 2019 in september worden gepubliceerd.