Waarom lid worden

Goede Doelen Nederland komt op voor jouw belangen en helpt bij de uitdagingen van jouw organisatie. Een investering in het lidmaatschap verdient zich terug door:

VERSTERKING VAN DE BELANGENBEHARTIGING: waardoor we een vuist kunnen maken bij overheid, politiek en andere stakeholders. Bijvoorbeeld in relatie tot de Giftenaftrek, gevolgen van SEPA en de Erkenningsregeling.   

DE BESCHIKKING OVER EEN GROOT (DIGITAAL) NETWERK. Je maakt deel uit van een vereniging van ruim 180 leden waar meer dan tienduizend mensen werkzaam zijn. 

ZEGGENSCHAP IN BELEIDSVORMING. Je kan meepraten over het beleid en actuele ontwikkelingen. De verenigingsstructuur met een ALV, commissies en werkgroepen voorziet hierin.   

FORSE BESPARINGEN. Wij hebben een uitgebreid dienstenaanbod.

  • Jouw organisatie kan profiteren van onze inkoopafspraken. Je krijgt bijvoorbeeld toegang tot de laagste post- en betalingsverkeertarieven in de markt. 
  • Bureau nalatenschappen ondersteunt je bij de afwikkeling van je nalatenschappen.
  • Je kan voordelig via Socutera uitzenden en zo een miljoenenpubliek bereiken.
  • Heb je een vacature? Zowel op goededoelen.nl als op goededoelennederland.nl je gratis vacatures plaatsen.

TOEGANG TOT SPECIALISTISCHE KENNIS.
Je kunt met vragen bij ons terecht, je wordt altijd geholpen door:

  • medewerkers van het bureau van Goede Doelen Nederland;
  • de deskundigen van de Helpdesk van Goede Doelen Nederland die gratis adviseren op het gebied van accountancy, fiscaliteit, juridische zaken, organisatie en financiële zaken;
  • collega’s van andere goede doelen die je via de vereniging tegenkomt ;
  • buddy's: nieuwe aspirantleden kunnen bij een aantal leden met  hun vragen terecht; wij regelen de match.

EEN PLATFORM VOOR KENNISUITWISSELING EN ONTMOETINGEN. Via bijeenkomsten, workshops en trainingen wordt volop kennis gedeeld en geleerd van elkaar. Onderwerpen als HR, schenken en nalaten, betalingsverkeer, bedrijfsvoering en financiën, innovatie, fondsenwerving en marketing, communicatie en vrijwilligersmanagement komen hierbij aan bod.

HANDIGE HULPMIDDELEN. Er zijn diverse tools ontwikkeld waar je gebruik van kan maken zoals het Arbeidsvoorwaarden Handboek, Functie-/Loongebouw, Stappenplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en verschillende modelovereenkomsten.

PROFILERINGSMOGELIJKHEDEN VOOR JOUW ORGANISATIE. Je krijgt gratis vermelding op www.goededoelen.nl. Dit is een initiatief van Goede Doelen Nederland waarmee we bijdragen aan publieksvoorlichting, zichtbaarheid en publieksvertrouwen. Ook wordt jouw organisatie vermeld in de (digitale) Goede Doelen Gids die jaarlijks verspreid wordt onder alle notariskantoren in Nederland.

Stel een vraag

Paulien Trapman

relatiebeheerder leden
020 - 422 99 77
Email
Bekijk ook
Gerelateerd Nieuws

Goede Doelen Nederland verwelkomt vijf...

We stellen graag weer vijf nieuwe leden voor.

Hartelijke welkom: acht nieuwe leden voor...

Sinds de zomer heeft Goede Doelen Nederland wee