Lidmaatschap en contributie

CONTRIBUTIE
De hoogte van de contributie (of bijdrage voor aspirant-leden) is afhankelijk van:

  • de door de leden goedgekeurde jaarbegroting van Goede Doelen Nederland;
  • de gemiddelde netto-inkomsten van het lid.*

Voor de netto-inkomsten nemen we het gemiddelde van de laatste drie jaren, volgens goedgekeurde/vastgestelde jaarrekeningen en zoals geregistreerd bij het CBF Toezichthouder Goede Doelen. De contributie voor 2020 is gebaseerd op de cijfers van 2016, 2017 en 2018. 

De jaarcontributie wordt naar rato van het resterend aantal maanden van het betreffend jaar berekend. Het lidmaatschap van Goede Doelen Nederland gaat in per de 1ste van een maand.

REGULIER LIDMAATSCHAP

netto-inkomsten (in euro’s) quota     contributie per jaar (in euro’s)
< 300.000 0.5 695
300.000 - 500.000 1 1.390
500.000 - 1.200.000 2 2.780
1.200.000 - 1.800.000 3 4.170
1.800.000 - 2.300.000 4 5.560
2.300.000 - 4.500.000 6 8.340
4.500.000 - 11.400.000 8 11.120
11.400.000 - 22.700.000 11 15.290
> 22.700.000 14 19.460

 

ASPIRANT-LIDMAATSCHAP

netto-inkomsten 
(in euro’s)
aspirantbijdrage per jaar
(in euro’s)
looptijd
< 500.000 250 3 jaar
500.000 - 1.000.000 500 1 jaar
1.000.000 - 10.000.000 1.000 1 jaar
>10.000.000 2.000 1 jaar

Ook aspirant-leden dienen in het bezit te zijn van de Erkenning.

Het is mogelijk om aspirant-lid te worden van Goede Doelen Nederland als je nog niet in het bezit bent van de Erkenning. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen, onder andere dat je binnen twaalf maanden in bezit bent van de Erkenning. Deze en de overige voorwaarden vind je in deze verklaring. Bij aanmelding voor het lidmaatschap dient deze verklaring ondertekend bijgevoegd te worden.

* Onder netto-inkomsten wordt verstaan de optelsom van de baten van het lid minus de optelsom van de kosten:

Baten Kosten
uit eigen fondsenwerving eigen fondsenwerving
uit gezamenlijke acties gezamenlijke acties
uit acties van derden acties derden
subsidies van overheden verkrijging subsidies overheden
uit beleggingen van beleggingen
overige  

VOORWAARDEN
Er zijn voorwaarden aan het lidmaatschap verbonden. Lees meer over de voorwaarden >

LID WORDEN
Vul dit formulier in om jouw organisatie aan te melden als (aspirant)lid. Wil je eerst meer informatie? Kijk hier op de website.