Lidmaatschap en contributie

CONTRIBUTIE
De hoogte van de contributie (of bijdrage voor aspirant-leden) is afhankelijk van:

  • de door de leden goedgekeurde jaarbegroting van Goede Doelen Nederland;
  • de gemiddelde netto-inkomsten van het lid.*

Voor de netto-inkomsten nemen we het gemiddelde van de laatste drie jaren, volgens goedgekeurde/vastgestelde jaarrekeningen en zoals geregistreerd bij het CBF Toezichthouder Goede Doelen. De contributie voor 2019 is gebaseerd op de cijfers van 2015, 2016 en 2017. 

De jaarcontributie wordt naar rato van het resterend aantal maanden van het betreffend jaar berekend. Het lidmaatschap van Goede Doelen Nederland gaat in per de 1ste van een maand.
 

REGULIER LIDMAATSCHAP

netto-inkomsten (in euro’s) quota     contributie per jaar (in euro’s)
< 300.000 0.5 653
300.000 - 500.000 1 1.306
500.000 - 1.200.000 2 2.612
1.200.000 - 1.800.000 3 3.918
1.800.000 - 2.300.000 4 5.224
2.300.000 - 4.500.000 6 7.836
4.500.000 - 11.400.000 8 10.448
11.400.000 - 22.700.000 11 14.366
> 22.700.000 14 18.284

 

ASPIRANT-LIDMAATSCHAP

netto-inkomsten 
(in euro’s)
aspirantbijdrage per jaar
(in euro’s)
looptijd opmerking
< 500.000 250 3 jaar uitsluitend indien reeds in bezit van de Erkenning
< 500.000 250 1 jaar reeds in bezit van de Erkenning, óf uiterlijk in 12 maanden
500.000 - 1.000.000 500 1 jaar reeds in bezit van de Erkenning, óf uiterlijk in 12 maanden
1.000.000 - 10.000.000 1.000 1 jaar reeds in bezit van de Erkenning, óf uiterlijk in 12 maanden
>10.000.000 2.000 1 jaar reeds in bezit van de Erkenning, óf uiterlijk in 12 maanden

Aspirant-leden dienen in het bezit te zijn van de Erkenning.

Het is mogelijk om aspirant-lid te worden van Goede Doelen Nederland als je nog niet in het bezit bent van de Erkenning. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen, onder andere dat je binnen twaalf maanden in bezit bent van de Erkenning. Deze en de overige voorwaarden vind je in deze verklaring. Bij aanmelding voor het lidmaatschap dient deze verklaring ondertekend bijgevoegd te worden.

* Onder netto-inkomsten wordt verstaan de optelsom van de baten van het lid minus de optelsom van de kosten:

Baten Kosten
uit eigen fondsenwerving eigen fondsenwerving
uit gezamenlijke acties gezamenlijke acties
uit acties van derden acties derden
subsidies van overheden verkrijging subsidies overheden
uit beleggingen van beleggingen
overige  

VOORWAARDEN
Er zijn voorwaarden aan het lidmaatschap verbonden. Lees meer over de voorwaarden >

LID WORDEN
Vul dit formulier in om jouw organisatie aan te melden als (aspirant)lid. Wil je eerst meer informatie? Kijk hier op de website.