Lidmaatschap en contributie

CONTRIBUTIE

De hoogte van de contributie (of bijdrage voor aspirant leden) is afhankelijk van:

  • de door de leden goedgekeurde jaarbegroting van Goede Doelen Nederland;
  • de gemiddelde totale baten van de organisatie over 3 jaar, het saldo financiële baten en lasten, minus de wervingskosten.

Voor de netto inkomsten nemen we het gemiddelde van de laatste drie jaren, volgens goedgekeurde/vastgestelde jaarrekeningen en zoals geregistreerd bij het CBF Toezichthouder Goede Doelen. De contributie voor 2021 is gebaseerd op de cijfers van 2017, 2018 en 2019. 

De jaarcontributie wordt naar rato van het resterend aantal maanden van het betreffend jaar berekend. Het lidmaatschap van Goede Doelen Nederland gaat in per de 1ste van een maand.

Tijdens de ALV op 26 november 2020 is besloten het regulier lidmaatschap 2021 te indexeren met 1%.

REGULIER LIDMAATSCHAP, tarieven 2021

netto inkomsten (in euro’s) quota     contributie per jaar (in euro’s)
< 300.000 0.5 700
300.000 - 500.000 1 1.400
500.000 - 1.200.000 2 2.800
1.200.000 - 1.800.000 3 4.200
1.800.000 - 2.300.000 4 5.600
2.300.000 - 4.500.000 6 8.400
4.500.000 - 11.400.000 8 11.200
11.400.000 - 22.700.000 11 15.400
> 22.700.000 14 19.600

 

ASPIRANT-LIDMAATSCHAP

netto inkomsten 
(in euro’s)
aspirantbijdrage per jaar
(in euro’s)
looptijd
< 500.000 250 3 jaar
500.000 - 1.000.000 500 1 jaar
1.000.000 - 10.000.000 1.000 1 jaar
>10.000.000 2.000 1 jaar

Ook aspirant leden dienen in het bezit te zijn van de Erkenning.

Het is mogelijk om aspirant lid te worden van Goede Doelen Nederland als je nog niet in het bezit bent van de Erkenning. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen, onder andere dat je binnen twaalf maanden in bezit bent van de Erkenning. Deze en de overige voorwaarden vind je in deze verklaring. Bij aanmelding voor het lidmaatschap dient deze verklaring ondertekend bijgevoegd te worden.

VOORWAARDEN
Er zijn voorwaarden aan het lidmaatschap verbonden. Lees meer over de voorwaarden >

LID WORDEN
Vul dit formulier in om jouw organisatie aan te melden als (aspirant)lid. Wil je eerst meer informatie? Kijk hier op de website.