Werkgroep Wervingsrooster

De Werkgroep Wervingsrooster, bestaande uit een afvaardiging van fondsenwervers, hoofden fondsenwerving en directeuren van lid organisaties, brengt advies uit aan het bestuur van Goede Doelen Nederland. De werkgroep brengt o.a. in kaart of met de huidige werkwijze van het wervingsrooster en de governance recht wordt gedaan aan de hoofdlijnen van het platform, zoals vastgesteld in de ALV op 30 november 2017. De werkgroep formuleert waar nodig concrete verbeterpunten en onderzoekt aan welke voorwaarden voldaan moet worden om deelname aan het wervingsrooster verplicht te stellen.

WERKGROEPLEDEN

  • Will van Heugten, voorzitter (Leger des Heils)
  • Margeet Plug (Goede Doelen Nederland)
  • Esmeralda Duys (CliniClowns)
  • Souhail Haouari (UNICEF)
  • Mark van Hemert (UNICEF)
  • Oscar Geurts (Fonds Slachtofferhulp) 
  • Henk-Willem Laan (Het Gehandicapte Kind)
  • Robert Valentijn (Save the Children)
  • Hanneke Veerman (KWF Kankerbestrijding)
  • Rolf Victorie (Stichting Vluchteling)

 

Stel een vraag

Margreet Plug

directeur Goede Doelen Nederland/Nederland Filantropieland
06-52 34 50 48
Email
Gerelateerd Nieuws

Huis-aan-huis werving erkende goede doelen...

Vanaf 1 mei 2019 gaan alle leden van Goede Doel

Gerelateerde Ledenberichten

Voortgang Wervingsrooster

De stuurgroep heeft Dedan Schmidt, oud-interim

Vervolg Wervingsrooster agendapunt op ALV 20...

Tijdens de laatste ALV (25 april 2019) is beslo

Update Wervingsrooster

Afgelopen maanden heeft de Werkgroep Wervingsro