Werkgroep Schenken & Nalaten

De werkgroep houdt zich met name bezig met onderwerpen die betrekking hebben op de afwikkeling van nalatenschappen. De werkgroep heeft tot doel de kwaliteit van juridische, fiscale en organisatorische aspecten van het schenken en nalaten, en de communicatie en marketing daaromtrent van de achterban van Goede Doelen Nederland te versterken.

TAKEN

 • het bespreken en ontwikkelen van activiteiten en producten die het beleid van de aangesloten instellingen kunnen ondersteunen
 • coördinatie van informatie aan leden
 • bepalen of voor bepaalde ontwikkelingen of onderwerpen door Goede Doelen Nederland actie moet worden ondernomen – via lobby, regulering of services - en hierover zo nodig de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren
 • (ondersteuning bij de) uitwerking van bovengenoemde activiteiten
 • het initiëren van bijeenkomsten ter ondersteuning en advisering van de leden
 • het volgen van ontwikkelingen betreffende het onderwerp en hier zonodig actie op ondernemen

ACTIVITEITEN

 • overleg met koepels als de Koninklijke Notariële Broederschap KNB, EPN en Netwerk Notarissen
 • herziening eerder ontwikkelde handleidingen/richtlijnen
 • opstellen modelovereenkomst periodieke schenking
 • ontwikkelen model koopovereenkomst
 • mee-ontwikkelen van de TestamentTest
 • organiseren webinar

WERKGROEPLEDEN

 • Will van Heugten (Leger des Heils), voorzitter
 • Floris Marttin (Liliane Fonds) 
 • Denise Scheijde (Scheijde executele & beheer)
 • Linda de Langen (Goede Doelen Nederland)
 • Marry Treep (Leger des Heils)
 • Annette Timmermans (SOS Kinderdorpen)

Alleen leden Login om meer te lezen.

Stel een vraag

Linda de Langen

notarieel jurist
020 - 716 49 00
Email
Bijeenkomsten Archief
Gerelateerd Nieuws

Handreiking vruchtgebruik beschikbaar

Er is een nieuwe handreiking waar de verwerking