Werkgroep Betalingsverkeer

De Werkgroep Betalingsverkeer zet zich ervoor in dat het betalingsverkeer voor goede doelen zo optimaal mogelijk blijft / wordt. Door goed op de hoogte te zijn van actuele ontwikkelingen en de juiste contacten te hebben.

THEMA'S

 • Wat zijn de specifieke gevolgen van SEPA voor de Nederlandse goede doelen, in het bijzonder voor de relatie met en het geefgedrag van donateurs?
 • Welke mogelijkheden zijn er om de negatieve gevolgen voor de inkomsten van goede doelen te beperken en de nieuwe kansen optimaal te benutten?
 • Wat moet de inzet van Goede Doelen Nederland zijn om er voor te zorgen dat het betalingsverkeer voor de Nederlandse goede doelen, gegeven de besluiten die in Europees verband zijn en nog worden genomen, zo optimaal mogelijk blijft en/of wordt?

ACTIVITEITEN

 • Deelname relevante overlegorganen
 • Overleg/afstemming banken/DNB,
 • Inventarisatie/analyse/lobby knelpunten SEPA, o.a. m.b.t. Acceptgiro en communicatieve rekeningnummers
 • Uitdiepen voor- en nadelen ‘nieuwe’ betaalmogelijkheden
 • Voorlichting/ondersteuningsprogramma leden

WERKGROEPLEDEN 

 • Nicole Mooij, voorzitter (Goede Doelen Nederland)
 • Carla Beemer (Diabetes Fonds)
 • Jane van den Berg (Dierenlot)
 • Jaco Booster (Enigma Consulting)
 • John Borsboom/Ed Verloop (Rode Kruis) 
 • Jolanda Deunhouwer (ABN AMRO)
 • Stans van Egmond (Goede Doelen Nederland)
 • Linda van der Weijden (Bartimeus Fonds)
 • Hanneke Warrink (Cordaid)
 • Titia Wenneker (Giro 555)

Stel een vraag

Stans van Egmond

hoofd beleid
06 - 10 17 50 31
Email
Gerelateerde bijeenkomsten
Vergadering Werkgroep...

locatie: Online

Vergadering Werkgroep...

locatie: Online

Vergadering Werkgroep...

locatie: Online