Commissie Verenigingszaken

TAKEN
De commissie heeft tot taak het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van het bestuur met betrekking tot onderwerpen die het algemene functioneren van de vereniging betreffen.

DOELSTELLING
Door het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van het bestuur draagt de commissie bij aan een goed functionerende vereniging die de leden inspireert en verbindt. 

ACTIVITEIT 2018
Evaluatie van:

  • de inrichting van de vereniging in verband met de voorziene leden groei
  • lidmaatschapsvoorwaarden

COMMISSIELEDEN

  • Hanneke Dessing, voorzitter (Diabetes Fonds)
  • Ines van Hees (Natuurmonumenten)
  • Ruud Kamphuis (KWF Kankerbestrijding)
  • Joost Oostlander (UNICEF)
  • Peter Persoon (Villa Pardoes)
  • Margreet Plug (Goede Doelen Nederland) 
  • Jeroen den Tex (Stichting Kinderpostzegels)

Stel een vraag

Margreet Plug

waarnemend directeur
06-52 34 50 48
Email
Bijeenkomsten Archief