Commissie Marketing en Fondsenwerving

ACTIVITEITEN/ONDERWERPEN
De commissie werkt sinds kort meer themagericht. De komende maanden wordt het eerste thema ‘relatie centraal’ uitgewerkt. Er komt een visie en een doorvertaling daarvan in activiteiten binnen de vereniging.

  • Bespreken van ontwikkelingen of onderwerpen die de totale marktpositie van de aangesloten organisaties beïnvloeden
  • Coördinatie van informatie aan leden
  • Bepalen of t.b.v. of m.b.t. bepaalde ontwikkelingen of onderwerpen Goede Doelen Nederland actie - lobby, regulering, services - wenselijk of noodzakelijk is en hierover zonodig het bestuur adviseren

COMMISSIELEDEN

  • David Verschoor, voorzitter (Hartstichting)
  • Else Hofland (Ouderenfonds)
  • Irma Kalkhoven (Stichting AAP)
  • Wouter Langeveld (Nierstichting)
  • Nicole Mooij (Goede Doelen Nederland) 
  • Layla Salamoun (Oxfam Novib)
  • Anneke Salden (KNRM)

VRAGEN EN SUGGESTIES WELKOM
De commissie komt graag in contact met de leden om goed voeling te houden met wat er in de sector speelt op het gebied van fondsenwerving. En om de activiteiten van Goede Doelen Nederland daar goed op af te stemmen. Heb je vragen of suggesties voor de commissie, neem gerust contact op met Nicole Mooij via mooij@goededoelennederland.nl of 020 - 422 99 77.

 

Stel een vraag

Nicole Mooij

beleidsmedewerker
020 - 422 99 77
Email
Bekijk ook
Gerelateerde bijeenkomsten
Vergadering Commissie...

locatie: Online