Commissie Marketing en Fondsenwerving

ACTIVITEITEN/ONDERWERPEN
De commissie werkt sinds kort meer themagericht. Het thema waar de commissie zich op focust is ‘relatie centraal’.

  • Signaleren en bespreken van ontwikkelingen of onderwerpen die de totale marktpositie van de aangesloten organisaties beïnvloeden
  • Bevorderen kennisdeling en –uitwisseling tussen leden en elkaar te inspireren.
  • Bepalen of t.b.v. of m.b.t. bepaalde ontwikkelingen of onderwerpen Goede Doelen Nederland actie - lobby, regulering, services - wenselijk of noodzakelijk is en hierover zonodig het bestuur adviseren.

COMMISSIELEDEN

  • Irma Kalkhoven (Stichting AAP)
  • Nicole Mooij (Goede Doelen Nederland) 
  • Anneke Salden (KNRM)

VRAGEN EN SUGGESTIES WELKOM
De commissie komt graag in contact met de leden om goed voeling te houden met wat er in de sector speelt op het gebied van fondsenwerving. En om de activiteiten van Goede Doelen Nederland daar goed op af te stemmen. Heb je vragen of suggesties voor de commissie, neem gerust contact op met Nicole Mooij via mooij@goededoelennederland.nl of 020 - 422 99 77.

 

Stel een vraag

Nicole Mooij

programma- en projectcoördinator
020 - 422 99 77
Email
Bekijk ook
Gerelateerde bijeenkomsten
Vergadering Commissie...

locatie: Goede Doelen Nederland

Vergadering Commissie...

locatie: Goede Doelen Nederland | James Wattstraat 100

Vergadering Commissie...

locatie: Online