Commissie Marketing

De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de Goede Doelen Nederland over ontwikkelingen of onderwerpen m.b.t. marketing en fondsenwerving.

 • bespreken van ontwikkelingen of onderwerpen die de totale marktpositie van de aangesloten organisaties beïnvloeden
 • coördinatie van informatie aan leden
 • bepalen of t.b.v. of m.b.t. bepaalde ontwikkelingen of onderwerpen Goede Doelen Nederland actie - lobby, regulering, services - wenselijk of noodzakelijk is en hierover zonodig het bestuur adviseren

ACTIVITEITEN/ONDERWERPEN

Voor 2017 en verder zijn de volgende speerpunten vastgesteld:

 • innovatie
 • binding
 • ethiek/transparantie

Daarnaast is de commissie betrokken bij onderwerpen als direct dialogue, het Bel-me-niet-register, spelregels voor fondsenwervingsinitiatieven van derden en wet- en regelgeving.

COMMISSIELEDEN

 • Brecht Janssen (Longfonds) voorzitter
 • Christine van Blitterswijk (Goede Doelen Nederland) 
 • Gosse Bosma (Goede Doelen Nederland)
 • David Verschoor (Hartstichting)
 • Bas Klaassen (Care Nederland)
 • Gijs Pelser (Plan Nederland)

Stel een vraag

Christine van Blitterswijk

beleidsmedewerker Marketing & Fondsenwerving
020 - 422 99 77
Email
Bekijk ook
Gerelateerde bijeenkomsten
Vergadering Commissie...

locatie: Goede Doelen Nederland