Commissie Marketing

De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur van de Goede Doelen Nederland over ontwikkelingen of onderwerpen m.b.t. marketing en fondsenwerving.

  • bespreken van ontwikkelingen of onderwerpen die de totale marktpositie van de aangesloten organisaties beïnvloeden
  • coördinatie van informatie aan leden
  • bepalen of t.b.v. of m.b.t. bepaalde ontwikkelingen of onderwerpen Goede Doelen Nederland actie - lobby, regulering, services - wenselijk of noodzakelijk is en hierover zonodig het bestuur adviseren

ACTIVITEITEN/ONDERWERPEN

De commissie is betrokken bij onderwerpen als Direct Dialogue, het Bel-me-niet-register, spelregels voor fondsenwervingsinitiatieven van derden en wet- en regelgeving.

COMMISSIELEDEN

  • David Verschoor, Voorzitter (Hartstichting)
  • Krista Jansen (Goede Doelen Nederland)
  • Nicole Mooij (Goede Doelen Nederland) 
  • Janneke den Hartog (Oxfam Novib)
  • Irma Kalkhoven (Stichting AAP)
  • Wouter Langeveld (Nierstichting)

 

Stel een vraag

Krista Jansen

hoofd beleid
020 - 422 99 77
Email
Bekijk ook