Commissie Bedrijfsvoering & Financiën

De Commissie Bedrijfsvoering & Financiën zet zich in om de kwaliteit van het financiële beleid en de bedrijfsvoering van de goede doelen te versterken. Er zijn daarvoor vijf taken geformuleerd.

TAKEN

 • signaleren van ontwikkelingen of onderwerpen die het financiële beleid en de bedrijfsvoering van de leden beïnvloeden
 • bepalen of actie / lobby, regulering, ontwikkeling van standaarden, services, wenselijk of noodzakelijk is en hierover zo nodig de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren
 • evalueren en onderhouden van ontwikkelde richtlijnen en standaarden en de toepassing daarvan bevorderen
 • coördinatie van informatie aan de leden
 • bevorderen van kennisuitwisseling tussen de leden onderling

ACTIVITEITEN 

 • Sectoranalyse
 • Richtlijn Financieel Beheer aanpassen i.v.m. de herziening van RJ650 
 • Mogelijkheid tot kennisuitwisseling vergroten
 • Ondersteuning bij naleving normen erkenningsregeling

COMMISSIELEDEN

 • Maarten Stikkelorum (Nederlandse Hartstichting), voorzitter
 • Koos Boering (KWF Kankerbestrijding)
 • John Eussen (World Animal Protection)
 • Wim van Ginkel (Leger des Heils)   
 • Mischa Hornman (Nierstichting)
 • Marcel van der Kaa (De Zonnebloem)
 • Sacha van Ulft (Terre des Hommes) 
 • Margeet Plug (Goede Doelen Nederland)
 • Ida Riepma (Oranjefonds)
 • Frank Wijngaard (Aids Fonds)
 • Wilco van Wijck (Nederlandse Rode Kruis)

Alleen leden Login om meer te lezen.

Gerelateerd Nieuws

Handreiking vruchtgebruik beschikbaar

Er is een nieuwe handreiking waar de verwerking

Gerelateerde bijeenkomsten
Vergadering commissie...

locatie: Goede Doelen Nederland

Vergadering Commissie B&F

locatie: Goede Doelen Nederland

Vergadering Commissie B&F

locatie: Goede Doelen Nederland