Commissie Bedrijfsvoering & Financiën

De Commissie Bedrijfsvoering & Financiën zet zich in om de kwaliteit van het financiële beleid en de bedrijfsvoering van de goede doelen te versterken. Er zijn daarvoor vijf taken geformuleerd.

TAKEN

 • Signaleren van ontwikkelingen of onderwerpen die het financiële beleid en de bedrijfsvoering van de leden beïnvloeden
 • Bepalen of actie / lobby, regulering, ontwikkeling van standaarden, services, wenselijk of noodzakelijk is en hierover zo nodig de directie gevraagd en ongevraagd te adviseren
 • Evalueren en onderhouden van ontwikkelde richtlijnen en standaarden en de toepassing daarvan bevorderen
 • Coördinatie van informatie aan de leden
 • Bevorderen van kennisuitwisseling tussen de leden onderling

ACTIVITEITEN 

 • Sectoranalyse
 • Richtlijn Financieel Beheer aanpassen i.v.m. de herziening van RJ650 
 • Mogelijkheid tot kennisuitwisseling vergroten
 • Ondersteuning bij naleving normen erkenningsregeling

COMMISSIELEDEN

 • Maarten Stikkelorum, voorzitter (Nederlandse Hartstichting)
 • Koos Boering (Aidsfonds)
 • Stans van Egmond (Goede Doelen Nederland)
 • John Eussen (Leprastichting)
 • Wim van Ginkel (Leger des Heils)   
 • Mischa Hornman (Nierstichting)
 • Marcel van der Kaa (De Zonnebloem)
 • Ida Riepma (Oranjefonds)
 • Hesje Vermeer (KWF)
 • Wilco van Wijck (Nederlandse Rode Kruis)

Alleen leden Login om meer te lezen.

Stel een vraag

Margreet Plug

directeur Goede Doelen Nederland/Nederland Filantropieland
06 - 52 34 50 48
Email
Bekijk ook
Gerelateerde bijeenkomsten
Vergadering Commissie...

locatie: Online

Vergadering Commissie...

locatie: Online

Vergadering Commissie...

locatie: Online