Commissies en werkgroepen

Goede Doelen Nederland werkt met medewerkers van leden samen. Er zijn werkgroepen en commissies op verschillende beleidsterreinen. Deze zijn zoveel mogelijk samengesteld uit werknemers van grote en kleine organisaties die op verschillende aandachtsgebieden (gezondheid, internationale samenwerking, natuur, milieu & dieren, welzijn & cultuur) actief zijn. Zij werken beleidsonderwerpen uit en/of behartigen belangen op deze terreinen. 

Werkgroepen zijn er voor de beleidsonderwerpen en belangen die tijdelijk aandacht vragen en commissies voor onderwerpen en belangen die voortdurend gevolgd moeten worden. Alle groepen adviseren de directie van Goede Doelen Nederland. Voor een goed functioneren van de vereniging zijn zij onmisbaar.

Stel een vraag

Iris van Wijk

secretariaatsmedewerker
020 - 422 99 77
Email
Klap menu uit
Gerelateerde Ledenberichten

Update Wervingsrooster

Afgelopen maanden heeft de Werkgroep Wervingsro

Collectieve audit Direct Dialogue én...

Wil je meedoen aan de collectieve audit voor Di

Gedragscode Fondsenwerving in de maak

Goede Doelen Nederland werkt, samen met Nederla

Gerelateerde bijeenkomsten
Vergadering Werkgroep Binding

locatie: Goede Doelen Nederland

Vergadering Commissie...

locatie: Goede Doelen Nederland of elders

Vergadering Commissie...

locatie: Goede Doelen Nederland