Commissies en werkgroepen

Goede Doelen Nederland werkt met medewerkers van leden samen. Er zijn werkgroepen en commissies op verschillende beleidsterreinen. Deze zijn zoveel mogelijk samengesteld uit werknemers van grote en kleine organisaties die op verschillende aandachtsgebieden (gezondheid, internationale samenwerking, natuur, milieu & dieren, welzijn & cultuur) actief zijn. Zij werken beleidsonderwerpen uit en/of behartigen belangen op deze terreinen. 

Werkgroepen zijn er voor de beleidsonderwerpen en belangen die tijdelijk aandacht vragen en commissies voor onderwerpen en belangen die voortdurend gevolgd moeten worden. Alle groepen adviseren de directie van Goede Doelen Nederland. Voor een goed functioneren van de vereniging zijn zij onmisbaar.

Stel een vraag

Iris van Wijk

secretariaatsmedewerker
020 - 422 99 77
Email
Klap menu uit
Gerelateerde Ledenberichten

D2D Protocol

Op 3 en 17 november waren er persconferenties o

Alternatieven voor sparen? Kom naar de...

Een paar jaar geleden was negatieve spaarrente

Voortgang Wervingsrooster

De stuurgroep heeft Dedan Schmidt, oud-interim

Gerelateerde bijeenkomsten
Voorbespreking...

locatie: Online

Vergadering Kennisgroep...

locatie: Online