Branchegenoten

Bij Goede Doelen Nederland kunnen alleen organisaties lid zijn, daarom is het branchegenootschap geïntroduceerd. Branchegenoot kun je zijn als individu, of je nu werkt voor een ideële of niet-ideële organisatie.

WAT KAN GOEDE DOELEN NEDERLAND VOOR JOU ALS BRANCHEGENOOT BETEKENEN?
Als branchegenoot heb je toegang tot alle kennisdeling en -uitwisseling op het gebied van fondsenwerving. Zo is er bijvoorbeeld elke maand een 'Kijkje in de keuken' bij een lidorganisatie en zijn er 2x per maand webinars/kennissessies om je kennis op het gebied van fondsenwerving actueel te houden. Ook ontvang je per kwartaal de nieuwsbrief Fondsenwerving en elke 3 weken de Algemene nieuwsbrief zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. 

Op het gebied van fondsenwerving

 • Alle bijeenkomsten op fondsenwerving (al dan niet online) ca 1x per maand
 • Kijkjes in de keuken (al dan niet online) ca 1x per maand
 • Fondsenwervingscafés
 • Nieuwsbrief fondsenwerving
 • Debatsessies

Algemeen

 • Webinars, ca 12 per jaar
 • Alle betaalde bijeenkomsten (al dan niet online)
 • Alle betaalde opleidingen/trainingen
 • (Online) kennisfestival
 • Belangenbehartiging (NB er worden geen belangen behartigd van niet ideële organisaties, hun zienswijze wordt wel meegenomen ter bepaling van een standpunt)
 • Algemene nieuwsbrief
 • Social media: FB, LinkedIn en twitter
 • Vermelding als branchegenoot op de website
Onderwerpen Branchegenoten

Stel een vraag

Paulien Trapman

relatiebeheerder leden
020 - 422 99 77
Email
Bekijk ook
Klap menu uit

Versterk jezelf, je organisatie en de sector!

Word lid

Lees meer