Branchegenoten

Bij Goede Doelen Nederland kunnen alleen organisaties lid zijn, daarom is het branchegenootschap geïntroduceerd. Branchegenoot ben je als individu, op persoonlijke titel. Het branchegenootschap staat open voor:

  • medewerkers van ideële organisaties die niet binnen de werkingssfeer van de Erkenningsregeling vallen. Ze betalen 175 euro per jaar.
  • zelfstandige fondsenwervers (ZZP). Ze betalen 175 euro per jaar.
  • medewerkers van niet-ideële organisaties waarvan het aanbod gericht is op de goededoelensector. Ze betalen 375 euro per jaar.

Wat kunnen wij als branchegenoot voor je betekenen?
Als branchegenoot werkzaam bij een ideële organisaties (die niet binnen de werkingssfeer van de Erkenningsregeling valt) of een branchegenoot die werkzaam is als zelfstandige fondsenwerver, heb je toegang tot kennisdeling en -uitwisseling op het gebied van fondsenwerving. 

Op het gebied van fondsenwerving
• Alle bijeenkomsten op het gebied van fondsenwerving (al dan niet online) ca. 1x per maand
• ‘Kijkjes in de keuken’ (al dan niet online) ca. 1x per maand
• Fondsenwervingscafés
• Nieuwsbrief Marketing en Fondsenwerving
• Debatsessies
Algemeen
• Webinars, ca 12 per jaar
• Betaalde bijeenkomsten (al dan niet online)
• Betaalde opleidingen/trainingen
• (Online) deelname aan het jaarlijkse kennisfestival
• Belangenbehartiging (NB er worden geen belangen behartigd van niet ideële organisaties, hun zienswijze wordt wel meegenomen ter bepaling van een standpunt)
• Algemene Nieuwsbrief
Maak gebruik van een collectieve korting op een lidmaatschap bij ZZP Nederland! (alleen voor ZZP'ers)
 
Branchegenootschap voor medewerkers van niet-ideële organisaties
Ook werknemers van een NIO hebben dus de mogelijkheid om zich op persoonlijke titel aan te sluiten als branchegenoot. Zo blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen de goededoelensector, ben je onderdeel van een groot netwerk van professionals en heb je als medewerker van een niet-ideële organisatie een plek binnen dé branchevereniging voor goede doelen in Nederland. Download het aanbod voor branchegnoten die werkzaam zijn voor een NIO onder het kopje 'documenten'. 
Onderwerpen Branchegenoten
Klap menu uit

Versterk jezelf, je organisatie en de sector!

Word lid

Lees meer