Branchegenoten

Bij Goede Doelen Nederland kunnen alleen organisaties lid zijn, daarom is het branchegenootschap geïntroduceerd. Branchegenoot ben je als individu, op persoonlijke titel. Het branchegenootschap staat open voor:

 • leden van Nederland Filantropieland (medewerkers van organisatieleden en individuele leden);
 • medewerkers van ideële organisaties die niet binnen de werkingssfeer van de Erkenningsregeling vallen;
 • medewerkers van niet-ideële organisaties waarvan het aanbod aantoonbaar gericht is op de goededoelensector.

WAT KUNNEN WIJ VOOR JOU ALS BRANCHEGENOOT BETEKENEN?
Als branchegenoot heb je toegang tot kennisdeling en -uitwisseling op het gebied van fondsenwerving. Zo is er bijvoorbeeld elke maand een 'Kijkje in de keuken' bij een lid organisatie en zijn er 2x per maand webinars/kennissessies om je kennis op het gebied van fondsenwerving actueel te houden. Ook ontvang je per kwartaal de Nieuwsbrief Marketing en Fondsenwerving en elke 3 weken de Algemene Nieuwsbrief zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen.

Op het gebied van fondsenwerving

 • Alle bijeenkomsten op het gebied van fondsenwerving (al dan niet online) ca. 1x per maand
 • ‘Kijkjes in de keuken’ (al dan niet online) ca. 1x per maand
 • Fondsenwervingscafés
 • Nieuwsbrief Marketing en Fondsenwerving
 • Debatsessies

Algemeen

 • Webinars, ca 12 per jaar
 • Betaalde bijeenkomsten (al dan niet online)
 • Betaalde opleidingen/trainingen
 • (Online) deelname aan het jaarlijkse kennisfestival
 • Belangenbehartiging (NB er worden geen belangen behartigd van niet ideële organisaties, hun zienswijze wordt wel meegenomen ter bepaling van een standpunt)
 • Algemene Nieuwsbrief
Onderwerpen Branchegenoten

Stel een vraag

Paulien Trapman

relatiebeheerder leden
020 - 422 99 77
Email
Bekijk ook
Klap menu uit

Versterk jezelf, je organisatie en de sector!

Word lid

Lees meer