Platform voor kennisuitwisseling en netwerken

Vereniging

Goede Doelen Nederland is een vereniging waar ruim 180 erkende grote en kleine goede doelen bij zijn aangesloten. Naast belangenbehartiging, kennisontwikkeling en diensten, biedt Goede Doelen Nederland een breed platform voor kennisuitwisseling en ontmoetingen. Met netwerken, bijeenkomsten, trainingen en workshops op diverse (vak)gebieden wordt kennis verder ontwikkeld, ervaringen gedeeld en van elkaar geleerd. Bovendien is de vereniging een netwerkplek bij uitstek, waar medewerkers van goede doelen elkaar kunnen ontmoeten. Via diverse commissies en werkgroepen wordt de aanwezige kennis van leden benut, gebundeld en ingezet om de sector verder te versterken.  

Via deze commissies en werkgroepen en via de Algemene Leden Vergadering (ALV) laten leden hun stem horen.

Gerelateerde Ledenberichten

Webinar 2 april in plaats van ALV 23 maart

De ALV (en de strategiesessie fondsenwerving) o

Maatregelen in verband met coronacrisis

In verband met de coronacrisis hebben we beslot

Extra ALV 23 maart zorg dat je er bij bent

Op 23 maart is er van 15.00 – 17.00 uur een ext

Gerelateerde bijeenkomsten
Vergadering Commissie HR

locatie: Goede Doelen Nederland

Vergadering Commissie...

locatie: Goede Doelen Nederland

Vergadering Commissie B&F

locatie: Goede Doelen Nederland

Versterk jezelf, je organisatie en de sector!

Word lid

Lees meer