Platform voor kennisuitwisseling en netwerken

Vereniging

Goede Doelen Nederland is een vereniging waar ruim 180 erkende grote en kleine goede doelen bij zijn aangesloten. Naast belangenbehartiging, kennisontwikkeling en diensten, biedt Goede Doelen Nederland een breed platform voor kennisuitwisseling en ontmoetingen. Met netwerken, bijeenkomsten, trainingen en workshops op diverse (vak)gebieden wordt kennis verder ontwikkeld, ervaringen gedeeld en van elkaar geleerd. Bovendien is de vereniging een netwerkplek bij uitstek, waar medewerkers van goede doelen elkaar kunnen ontmoeten. Via diverse commissies en werkgroepen wordt de aanwezige kennis van leden benut, gebundeld en ingezet om de sector verder te versterken.  

Via deze commissies en werkgroepen en via de Algemene Leden Vergadering (ALV) laten leden hun stem horen.

Gerelateerde Ledenberichten

Voortgang Wervingsrooster

De stuurgroep heeft Dedan Schmidt, oud-interim

Versterking gezocht in werkgroepen

Deelnemen in een werkgroep geeft je de gelegenh

Uitbreiding commissie HR

Onlangs is de commissie HR uitgebreid met drie

Gerelateerde bijeenkomsten
Vergadering Commissie...

locatie: Goede Doelen Nederland

Vergadering ICT-overleg

locatie: Goede Doelen Nederland

Inspiratiemiddag Werving...

locatie: Nederlandse Rode Kruis, Den Haag

Versterk jezelf, je organisatie en de sector!

Word lid

Lees meer