Platform voor kennisuitwisseling en netwerken

Vereniging

Goede Doelen Nederland is een vereniging waar ruim 210 erkende grote en kleine goede doelen bij zijn aangesloten. Naast belangenbehartiging, kennisontwikkeling en diensten, biedt Goede Doelen Nederland een breed platform voor kennisuitwisseling en ontmoetingen. Met netwerken, bijeenkomsten, trainingen en workshops op diverse (vak)gebieden wordt kennis verder ontwikkeld, ervaringen gedeeld en van elkaar geleerd. Bovendien is de vereniging een netwerkplek bij uitstek, waar medewerkers van goede doelen elkaar kunnen ontmoeten. Via diverse commissies en werkgroepen wordt de aanwezige kennis van leden benut, gebundeld en ingezet om de sector verder te versterken.  

Via deze commissies en werkgroepen en via de Algemene Leden Vergadering (ALV) laten leden hun stem horen.

Gerelateerde Ledenberichten

Resultaten Goede Doelen Nederland 2021

Het jaar 2021 was wederom een bewogen jaar.

Jouw mening is waardevol: binnenkort...

Deze week ontvangen medewerkers van leden van G

ALV 22 juni bij CliniClowns

De ledenvergadering is een moment om bij te pra

Gerelateerde bijeenkomsten
Vergadering Werkgroep...

locatie: Online

Vergadering Commissie HR

locatie: Online

Versterk jezelf, je organisatie en de sector!

Word lid

Lees meer