Teamleider Noodopvang / BBB

VluchtelingenWerk Nederland
Organisatie VluchtelingenWerk Nederland
Datum 04 aug 2022
Vervaldatum 15 aug 2022
Aantal uren 24
Plaats Deventer en Nijmegen

ORGANISATIE
Overal ter wereld moeten mensen vluchten voor hun leven vanwege oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, afkomst of religie. Wie in Nederland terechtkomt, kan rekenen op de ondersteuning van VluchtelingenWerk. Van aankomst tot zelfredzaamheid. Daar zetten 12.500 bevlogen vrijwilligers en honderden betaalde krachten zich dagelijks voor in.

Per 1 januari 2022 is de Vereniging VluchtelingenWerk 2022, bestaande uit 5 regionale stichtingen en het Landelijk Bureau, gefuseerd tot één Stichting. Binnen deze stichting zijn er drie directies, te weten Bedrijfsvoering, Dienstverlening en Belangenbehartiging, Kennis en Ondersteuning Dienstverlening (BKOD). Deze staan onder leiding van een directieraad en een tweehoofdig dagelijks bestuur. Wij zien onszelf tevens voor de uitdaging staan om deze fusie in de nabije toekomst volledig effectief te maken.

TAKEN
 • Adviseert en ondersteunt de vrijwillige medewerkers en stagiair(e)s in probleemsituaties, onder andere door op te treden als achterwacht en intervenieert waar nodig;
 • Zorgt voor de informatievoorziening aan vrijwilligers, bewaakt de uitvoering van overleggen en neemt hieraan deel;
 • Zorgt voor de juiste kwantitatieve en kwalitatieve bezetting voor de dienstverlening, signaleert deskundigheidsbehoeften en zorgt dat vrijwilligers voldoende geschoold zijn;
 • Werkt samen met relevante partners in het werkveld, met name verschillende opvangorganisaties, DT&V, IOM, AVIM, gemeente, en levert een bijdrage aan de ontwikkeling en continuïteit van de juridische dienstverlening.
 • Neemt deel aan het Lokale Samenwerkings Overleg, een multidisciplinair overleg onder leiding van de gemeente waarin complexe casussen besproken worden.
 • Houdt ontwikkelingen bij die van invloed zijn op de dienstverlening en signaleert zaken die relevant zijn voor het beleid van Vluchtelingenwerk;
 • Zorgt in overleg met de regiomanager mede voor de invoering van landelijk vastgesteld beleid en levert een bijdrage aan de ontwikkeling van producten en diensten;
 • Bewaakt de kwaliteit van de geboden diensten door vrijwilligers, signaleert mogelijke problemen en rapporteert hierover aan de regiomanager;
 • Komt op voor de belangen van de doelgroep bij overheden, instellingen en maatschappelijke organisaties en bevordert de toegankelijkheid van algemene voorzieningen voor hen;
 • Levert een bijdrage aan de integrale aanpak van Vluchtelingenwerk (t.w. naast toelating en terugkeer ook vestiging en algemene diensten, inburgering en arbeidsparticipatie)
FUNCTIE-EISEN EN PROFIEL
Je hebt ruime aantoonbare ervaring als teamleider. Je bent een ondernemende idealist die op professionele en eigentijdse wijze invulling geeft aan de functie. Je durft initiatief te nemen en denkt proactief mee over de ontwikkeling en verbetering van ons werk. Je onderschrijft de missie en werkwijze van VluchtelingenWerk en brengt die actief over naar je netwerk. Organisatorisch val je onder de regiomanager Asiel.

Verder beschik je over:

 • Een afgeronde HBO opleiding of hoger.
 • Goede kennis van het asiel- en vreemdelingenrecht.
 • Aantoonbare ervaring als juridisch medewerker.
 • Goede organisatorische en sociale vaardigheden.
 • Ervaring in het begeleiden van vrijwilligers die moeten werken in een stressvolle omgeving.
 • Stressbestendigheid en het vermogen om overzicht te houden in een hectische werkomgeving.
 • Affiniteit met de doelgroep en het vermogen om vanuit een professionele houding met de problematiek van de doelgroep om te gaan.
 • Ervaring in het participeren in relevante netwerken en het opbouwen van constructieve samenwerkingsrelaties
ONS AANBOD
Een gemotiveerd team van mensen in een organisatie die sterk in beweging is. We bieden de kans om mee te bouwen aan de toekomst van onze organisatie en de dienstverlening aan asielzoekers en vluchtelingen. Medewerkers vallen onder de CAO Sociaal Werk, inschaling vindt plaats in schaal 8, minimaal € 2.780,- en maximaal € 3.961,- bruto per maand op basis van 36 uur. Inschaling zal plaatsvinden op basis van opleiding, kennis en (relevante) werkervaring.
INFORMEREN EN SOLLICITEREN
Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet. Voor meer informatie kun je op contact opnemen met de regiomanager Oost, Lenie van Goor. Dit kan op  tel nr 06 45 46 89 85 of mail naar lvangoor@vluchtelingenwerk.nl en in het onderwerp de functienaam aangeven. Je kunt je sollicitatiebrief met curriculum vitae o.v.v. vacaturenummer 98 en ‘teamleider BBB/noodopvang  regio Oost ’ per e-mail sturen aan werkenbij@vluchtelingenwerk.nl. Informatie over de procedure is te verkrijgen bij afdeling M&O te bereiken op telefoonnummer 026 3838 997 (intern 6771). Reacties moeten uiterlijk zondag 14 augustus binnen zijn.
Andere Vacatures
Lees meer vacatures