Penningmeester

COC Nederland
Organisatie COC Nederland
Datum 12 okt 2018
Vervaldatum 19 oct 2018
Plaats Amsterdam

Organisatie

Wie zijn wij?
COC Nederland streeft naar een diverse en inclusieve samenleving en levert een actieve bijdrage aan het bevorderen van de gelijke rechten van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen in Nederland, maar ook daarbuiten.
COC Nederland is een federatie van 20 regionale lidverenigingen. Het federatiekantoor van het COC in Amsterdam fungeert als het secretariaat van de federatie.
Het COC is actief op tal van gebieden, met het accent op jong & school, 50plus, LHBT & asiel, (politieke) belangenbehartiging, veiligheid, cultuur & geloof en internationale belangenbehartiging.
Het kantoor van COC Nederland is gevestigd in het centrum van Amsterdam en telt momenteel 41 enthousiaste en deskundige medewerkers.

Taken
Naast de functie-eisen voor bestuursleden (zie: www.coc.nl) gelden voor de penningmeester de volgende aanvullende functie-eisen en taken:

De penningmeester:

  • heeft ervaring met financieel beleid, bij voorkeur, van non-profitorganisaties.
  • heeft ervaring met het op afstand besturen/toezicht houden op een professionele organisatie.
  • heeft kennis en inzicht in financiële en beheersingsprocessen, weet de overige bestuurders te adviseren over jaarrekening, begroting e.d. Weet welke informatie nodig is om financieel beleid te volgen en te controleren.

Specifieke taken:

  • is lid van het Dagelijks Bestuur.
  • (is betrokken bij financiële verslaglegging en) adviseert de overige bestuurders over de prognoses, jaarrekening, begroting e.d.
  • is betrokken bij het overleg met de accountants inzake de accountantsverklaring bij de jaarrekening en de managementletter.
  • legt verantwoording af aan en presenteert de jaarrekening en de begroting aan de Algemene Ledenvergadering.
  • neemt het voorzitterschap van bestuursvergaderingen waar bij afwezigheid van de voorzitter en secretaris.
  • voert namens het bestuur het beheer over de Albrecht Stichting.
  • Het gaat om een onbezoldigde functie.

COC Nederland streeft naar een samenstelling van het bestuur waarin de diversiteit van onze achterban wordt weerspiegeld.

Informeren en solliciteren
Voor meer informatie over de vacature: www.coc.nl/over-ons/vacatures. Vragen over de functie? Bel (+) 31(0)20 6234596 – Koen van Dijk, directeur. Pas je in het profiel en ben je geïnteresseerd: Dan willen we je graag leren kennen.
Stuur uiterlijk 19 oktober je sollicitatiebrief en CV naar vacatures@coc.nl. De sollicitatiegesprekken vinden plaatst in de week van 22 t/m 26 oktober 2018 en het tweede gesprek op 9 november.

Het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Tot slot Acquisitie naar aanleiding van deze informatie wordt niet op prijs gesteld.

Andere Vacatures
Lees meer vacatures