Lid Raad van Toezicht

Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
Organisatie Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting
Datum 04 dec 2018
Vervaldatum 15 jan 2019
Plaats Baarn

Organisatie
De Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting is een kleine, professioneel werkende organisatie met een grote ambitie: een langer en beter leven van mensen met Cystic Fibrosis (CF, taaislijmziekte). De NCFS stimuleert en financiert wetenschappelijk onderzoek, maakt lotgenotencontact mogelijk, geeft voorlichting en behartigt de belangen van mensen met CF en hun omgeving.

Taken
Binnen de Raad van Toezicht van de NCFS is een vacature ontstaan voor een Lid Raad van Toezicht (M/V) met deskundigheid op het gebied van onderzoek en/of de farmaceutische industrie. De Raad van Toezicht van de NCFS ziet toe op het functioneren van de directie en bestaat uit minimaal drie personen. De RvT komt vier keer per jaar bij elkaar en kenmerkt zich door brede deskundigheid en betrokkenheid bij de Stichting. Bestuur en toezicht zijn binnen de NCFS organisatorisch en statutair van elkaar gescheiden. Vanuit zijn rol als toezichthouder, netwerker en adviseur wil de Raad van Toezicht van de NCFS een eigen bijdrage leveren aan het uit de wereld helpen van Cystic Fibrosis. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen bezoldiging en worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Functie-eisen en profiel

  • Er wordt gezocht naar kandidaten die werkzaam zijn in de velden research en/of de farmaceutische industrie, niet gerelateerd aan het CF-werkveld.
  • Affiniteit met de missie en visie van de NCFS - en daar een bijdrage aan willen leveren - is natuurlijk van belang.
  • Daarnaast vragen wij iemand met ervaring als toezichthouder.

Informeren en solliciteren
Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Raad van Toezicht kunt u zich wenden tot de heer drs. M. Scheen (lid RvT), bereikbaar in de avond op telefoonnummer 06-45342581. Indien u geïnteresseerd bent in deze functie, nodigen wij u uit om uw belangstelling kenbaar te maken via m.scheen@ncfs.nl. Algemene informatie over de NCFS kunt u vinden op www.ncfs.nl

Andere Vacatures
Lees meer vacatures