Telemarketing

Goede doelen zetten diverse kanalen in om hun verhaal te vertellen en persoonlijk in contact te komen met mensen die betrokken zijn bij hun missie. Zij doen dit bijvoorbeeld telefonisch, via een gesprek aan de deur (huis-aan-huis), op straat of bij evenementen. Zo worden donateurs, collectanten of vrijwilligers geworven.

TELEMARKETING VAN OPT-OUT NAAR EEN OPT-IN REGIEM 
Het gesprek via de telefoon en de werving van donateurs en vrijwilligers (telemarketing) is wettelijk geregeld via de Wet Telecommunicatie. Op initiatief van Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) wordt telemarketing per 1 juli 2021 onder een opt-in regiem gebracht. Op 26 januari 2021 heeft de Tweede Kamer unaniem ingestemd met het wetsvoorstel dat vanaf 1 juli 2021 consumenten alleen nog met voorafgaande toestemming gebeld mogen worden. Met de invoering van dit opt-in regiem verdwijnt het Bel-me-niet-Register.

BIJZONDERE POSITIE GOEDE DOELEN 
Bij de wetsbehandeling door de Tweede Kamer is ook unaniem ingestemd met een uitzondering voor goede doelen. Omdat goede doelen wezenlijk anders zijn dan commerciële partijen en om steun en hulp moeten kunnen vragen bij het publiek, is het begrip klantrelatie verruimd voor goede doelen. Dit betekent dat goede doelen donateurs, vrijwilligers of deelnemers aan een manifestatie kunnen bellen zonder voorafgaande toestemming. 

BEL-ME-NIET-REGISTER VERDWIJNT, RECHT VAN VERZET BLIJFT
Omdat er alleen nog met toestemming vooraf gebeld kan worden komt het wettelijke Bel-me-niet-Register dus te vervallen. Wel blijft het wettelijke ‘recht van verzet’ bestaan. Mensen die geen telefoontjes van goede doelen willen ontvangen ook al zijn ze donateur, vrijwilligers of deelnemer van een manifestatie kunnen dit aangeven via het wettelijke recht van verzet. Het goede doel stopt dan met de telefonische benadering

CODE TELEMARKETING
De termijn waarbinnen goede doelen (oud) donateurs en vrijwilligers mogen bellen is onderdeel van de zelfregulering en geldt voor de brede sector (ook commerciële partijen zoals energiemaatschappijen en uitgeverijen). De termijn is op 1 maart 2020 in de Code Telemarketing aangepast en vastgesteld op drie jaar. Dit betekent dat donateurs, vrijwilligers en deelnemers aan een manifestatie  binnen het opt-in regiem tot drie jaar ná beëindiging van de relatie gebeld mogen worden. De Code Telemarketing is onderdeel van de Reclame Code.  

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

hoofd communicatie
06 - 52 38 21 48
Email
Bekijk ook