Zelfregulering

Goede doelen kunnen hun werk alleen doen met de steun van het publiek. Gelukkig steunen miljoenen mensen het werk van goede doelen. Als donateur, vrijwilliger of anderszins. Goede doelen vinden het belangrijk om verantwoording af te leggen aan donateurs en de samenleving over hun werk en de resultaten die zijn bereikt. Daarom zijn binnen de sector afspraken gemaakt over kwaliteit, goed bestuur, transparantie en verantwoording. Het uitgangspunt bij deze afspraken is zelfregulering.

Binnen de sector geldt inmiddels één norm voor kwaliteit en transparantie: de Erkenning. Voor de verschillende fondsenwervende activiteiten zijn (gedrags)codes en richtlijnen ontwikkeld. Goede Doelen Nederland zet zich in om zelfregulering binnen de sector te behouden en verder te versterken.

Stel een vraag

Margreet Plug

directeur Goede Doelen Nederland/Nederland Filantropieland
06 - 52 34 50 48
Email
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Josine Westerbeek-Huitink nieuwe voorzitter...

Per april is Josine Westerbeek-Huitink de nieuw

Standpunt Goede Doelen Nederland n.a.v....

Op 28 maart was er een item in EenVandaag over

Eerste evaluatie Erkenningsregeling positief

Begin 2019 heeft de Stuurgroep Erkenningsregeli

Gerelateerde Ledenberichten

Resultaten collectieve audit direct dialogue...

Leden van Goede Doelen Nederland konden recent

Inspirerend integriteitsevent 10 maart

Het integriteitsevent voor directeuren en integ

Handreiking Verantwoord Financieel Beheer...

De handreiking Verantwoord Financieel Beheer is