Zelfregulering

Goede doelen kunnen hun werk alleen doen met de steun van het publiek. Gelukkig steunen miljoenen mensen het werk van goede doelen. Als donateur, vrijwilliger of anderszins. Goede doelen vinden het belangrijk om verantwoording af te leggen aan donateurs en de samenleving over hun werk en de resultaten die zijn bereikt. Daarom zijn binnen de sector afspraken gemaakt over kwaliteit, goed bestuur, transparantie en verantwoording. Het uitgangspunt bij deze afspraken is zelfregulering.

Binnen de sector geldt inmiddels één norm voor kwaliteit en transparantie: de Erkenning. Voor de verschillende fondsenwervende activiteiten zijn (gedrags)codes en richtlijnen ontwikkeld. Goede Doelen Nederland zet zich in om zelfregulering binnen de sector te behouden en verder te versterken.

Stel een vraag

Margreet Plug

directeur Goede Doelen Nederland/Nederland Filantropieland
06 - 52 34 50 48
Email
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Eerste evaluatie Erkenningsregeling positief

Begin 2019 heeft de Stuurgroep Erkenningsregeli

Gezamenlijk Actieplan Integriteit naar...

Op 13 juni debatteerde de Tweede Kamer over mis

Impact hoog op de agenda van goede doelen

Tijdens het Impact Event

Gerelateerde Ledenberichten

Handreiking Verantwoord Financieel Beheer...

De handreiking Verantwoord Financieel Beheer is

Introductie Erkenningspaspoort (...

Graag informeren we jullie over de stand van za