Zelfregulering

Goede doelen kunnen hun werk alleen doen met de steun van het publiek. Gelukkig steunen miljoenen mensen het werk van goede doelen. Als donateur, vrijwilliger of anderszins. Goede doelen vinden het belangrijk om verantwoording af te leggen aan donateurs en de samenleving over hun werk en de resultaten die zijn bereikt. Daarom zijn binnen de sector afspraken gemaakt over kwaliteit, goed bestuur, transparantie en verantwoording. Het uitgangspunt bij deze afspraken is zelfregulering.

Binnen de sector geldt inmiddels één norm voor kwaliteit en transparantie: de Erkenning. Voor de verschillende fondsenwervende activiteiten zijn (gedrags)codes en richtlijnen ontwikkeld. Goede Doelen Nederland zet zich in om zelfregulering binnen de sector te behouden en verder te versterken.

Stel een vraag

Margreet Plug

directeur Goede Doelen Nederland
06 - 52 34 50 48
Email
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Radio 1 uitzending over huis-aan-huis...

Naar aanleiding van het tweede artikel van Foll

Evaluatie laat grote meerwaarde Erkenning...

De Stuurgroep Erkenningsregeling heeft opdracht

Josine Westerbeek-Huitink nieuwe voorzitter...

Per april is Josine Westerbeek-Huitink de nieuw

Gerelateerde Ledenberichten

NIEUW: Directeurenkring met jaarlijks...

Goede Doelen Nederland wil jaarlijks minimaal v

Directeurenbijeenkomst over huis-aan-huis...

Vanwege een aantal actuele ontwikkelingen organ

Aanpassing normen Erkenningsregeling

De Commissie Normstelling wil de normen van de