Erkenningsregeling Goede Doelen

ERKENNINGSREGELING EN ERKENNINGSPASPOORT
Goede Doelen Nederland heeft samen met andere partijen binnen de sector een Erkenningsregeling ontwikkeld die de diverse keurmerken vervangt. Per 1 januari 2016 kunnen goede doelen die een beroep doen op (financiële) steun van het publiek, een Erkenning aanvragen bij het CBF Toezichthouder Goede Doelen. Met een Erkenning laten goede doelen zien dat zij de zaken op orde hebben en transparant zijn over de bestedingen en over de bereikte resultaten. Vanaf maart 2019 publiceren alle erkende goede doelen bovendien een Erkenningspaspoort. Het Erkenningspaspoort biedt transparantie in één oogopslag en alle relevante informatie over het goede doel. Zoals de inkomsten, de herkomst van de inkomsten, de diverse bestedingen aan het maatschappelijke doel, de verschillende reserves en fondsen en de verhouding tussen de wervingskosten, de organsiatiekosten (beheer & administratie) en de doelbesteding. De kerngegevens in het paspoort zijn gevalideerd door het CBF, de onafhankelijke toezichthouder goede doelen.  

DE NORMEN
De Erkenningsregeling bestaat uit normen die door de sector zelf zijn ontwikkeld. Bij de uitwerking van de normen zijn, naast individuele goede doelen, ook externe deskundigen, wetenschappers en vertegenwoordigers van donateurs en het publiek betrokken. De normen zijn gedifferentieerd naar fase van ontwikkeling en omvang van een organisatie. In de Erkenning worden vier categorieën organisaties onderscheiden:

  • categorie A: organisaties met totale baten minder dan € 100.000;
  • categorie B: organisaties met totale baten van minstens € 100.000, maar minder dan € 500.000;
  • categorie C: organisaties met totale baten van minstens € 500.000, maar minder dan € 2 miljoen;
  • categorie D: organisaties met totale baten van € 2 miljoen en meer.

Alle goededoelenorganisatie die aantoonbaar aan de normen voldoen worden door de toezichthouder erkend. 

COMMISSIE NORMSTELLING ERKENNINGSREGELING
Om een goed afgewogen en actuele normen te waarborgen is er vanaf april 2017 een Commissie Normstelling Erkenningsregeling in het leven geroepen. De Commissie Normstelling is samengesteld uit de kring van het gevers-, sector- en donateursbelang en een aantal experts. De commissie stelt de normen vast, evalueert de normen periodiek en past de normen zo nodig aan. De Commissie Normstelling heeft de normen van de Erkenningsregeling voor het laatst per 1 maart 2019 aangepast.

ONAFHANKELIJK TOEZICHT
Het toezicht op de naleving van de normen wordt uitgevoerd door een onafhankelijke toezichthouder, het CBF. Naast toezicht op de wijze waarop wordt bestuurd, de wijze waarop inkomsten worden verkregen en besteed, is er ook aandacht voor de resultaten die organisaties bereiken en de maatschappelijke betekenis daarvan. De rol van de toezichthouder is veranderd. Inhoudelijk wordt het toezicht meer meedenkend, stimulerend en reflectief. Organisaties die zich willen laten erkennen, kunnen zich hier aanmelden.

STIMULERINGSMAATREGELEN VAN DE OVERHEID
Toenmalig Staatssecretaris Dijkhoff van het ministerie van Veiligheid & Justitie heeft in 2016 toegezegd dat hij de brede werking van de Erkenningsregeling wil bevorderen zodat nog veel meer organisaties zich laten erkennen. Dit wil hij doen door een aantal ondersteunende maatregelen die door de overheid en de sector samen worden uitgewerkt. 

Stel een vraag

Margreet Plug

waarnemend directeur
06-52 34 50 48
Email
Documenten
Gerelateerd Nieuws

Sector introduceert Erkenningspaspoort: ‘...

Vanaf maart 2019 publiceert ieder erkend goed d

Gezamenlijk Actieplan Integriteit naar...

Op 13 juni debatteerde de Tweede Kamer over mis

Goededoelenloterijen vragen vanaf nu naar...

De goededoelenloterijen (Postcodeloterij, Vrien

Gerelateerde Ledenberichten

Introductie Erkenningspaspoort (...

Graag informeren we jullie over de stand van za

Campagne ‘Geef Gerust’ start op 19 oktober

Zoals al eerder aangekondigd start op 19 oktobe

Toolkit met praktische...

Hoe meer goede doelen hun Erkenning actief uitd