Verantwoording en toezicht

Goede doelen werken aan oplossingen voor maatschappelijke problemen in de samenleving. Goede doelen moeten transparant zijn en verantwoording afleggen over hun werkwijze, de kosten en de bestedingen aan hun donateurs en de maatschappij. 

Binnen de sector bestaat hiervoor een systeem van verantwoording en toezicht en gelden normen en gedragscodes gebaseerd op zelfregulering.

Per 1 januari 2016 bestaat er binnen de sector één norm voor kwaliteit en transparantie namelijk de Erkenning. De Erkenning vervangt alle oude keurmerken zoals het CBF-Keur/CBF-Certificaat, het RfB-keur en het Keurmerk Goede Doelen. Goede doelen kunnen zo laten zien dat ze aan alle kwaliteitseisen voldoen, transparant zijn en zich regelmatig laten controleren. Voor het publiek eenduidig en overzichtelijk. 

Stel een vraag

Margreet Plug

directeur Goede Doelen Nederland/Nederland Filantropieland
06-52 34 50 48
Email
Bekijk ook
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Eerste evaluatie Erkenningsregeling positief

Begin 2019 heeft de Stuurgroep Erkenningsregeli

Gezamenlijk Actieplan Integriteit naar...

Op 13 juni debatteerde de Tweede Kamer over mis

Impact hoog op de agenda van goede doelen

Tijdens het Impact Event

Gerelateerde Ledenberichten

Introductie Erkenningspaspoort (...

Graag informeren we jullie over de stand van za