Vrijwilligerswerk

Goede doelen staan voor idealen die door zeer veel mensen worden gedeeld. Naast donateurs die bijdragen met bijvoorbeeld geld, zetten honderdduizenden vrijwilligers en collectanten zich jaarlijks in voor een goed doel. Voor goede doelen is hun betrokkenheid, passie en inzet van onschatbare waarde. 

VRIJWILLIGERS VAN GROOT BELANG VOOR GOEDE DOELEN 
Bijna één op de twee Nederlanders doet minimaal een keer per jaar vrijwilligerswerk. Mannen en vrouwen doen even vaak vrijwilligerswerk. Gemiddeld besteden vrijwilligers 4 uur per week aan vrijwilligerswerk (CBS, 2016).
Uit het onderzoek Geven in Nederland 2017 blijkt dat in 2016 ongeveer 36 procent van de Nederlandse bevolking minstens eenmaal onbetaald werk deed voor een maatschappelijke organisatie. Sportverenigingen en kerkelijke organisaties tellen de meeste vrijwilligers en vrijwilligers besteden in 2016 gemiddeld 14,5 uur per maand aan hun vrijwilligerswerk.

SAMENWERKINGSPARTNERS
Goede Doelen Nederland vindt het belangrijk dat vrijwilligers zo weinig mogelijk belemmeringen ondervinden bij hun werkzaamheden voor goede doelen en dat goede doelen voldoende mogelijkheden hebben om burgers te vragen zich als vrijwilliger in te zetten. Wij werken hierin samen met Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) en Stichting Collecteplan.

MANIFEST FILANTROPIE BENADRUKT GROTE WAARDE VAN VRIJWILLIGERSWERK   
In 2017 was NOV één van onze partners bij de totstandkoming van het Manifest Filantropie, dat door een brede coalitie van 14 koepels binnen de sector is ondertekend en aangeboden aan de politiek. Eén van de vijf aanbevelingen heeft betrekking op de grote waarde die de inzet van vrijwilligers heeft voor goede doelen en voor de samenleving. De gezamenlijke partijen pleiten er bij de politiek voor dat iedereen vrijwilligerswerk mag doen, ook mensen met een uitkering en vluchtelingen. Vrijwilligerswerk moet door de overheid gestimuleerd worden waarbij extra geïnvesteerd moet worden in jongeren.

 

Gerelateerd Nieuws

Geen verrassingen voor de brede sector in...

Goede Doelen Nederland heeft de Rijksbegroting

CBS: ‘Laagstopgeleide vrijwilligers maken...

Het CBS bericht dat van de laagst opgeleiden (b

Inventarisatie vrijwilligersveld...

Op 18 januari 2018 organiseert de NOV de bijeen

Gerelateerde Ledenberichten

Evalueer je eigen vrijwilligersbeleid

NOV ontwikkelde een gratis stappenplan waarmee

Wat zeggen partijprogramma’s over...

NOV zocht het uit, geeft de highlights en zet d

Antwoord op vragen over...

De Belastingdienst heeft een digitale ‘regelhul