Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie

Om de maatschappelijke rol en betekenis van goede doelen verder te bevorderen werkt Goede Doelen Nederland op een aantal belangrijke thema's nauw samen met de andere brancheorganisaties in de filantropische sector. Hiervoor is in 2011 de Stichting Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) opgericht. Goede Doelen Nederland, FIN (Vereniging van Vermogensfondsen in Nederland), IF (Brancheorganisatie voor fondsenwervende instellingen en professionals) en CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) maken hier deel van uit.

SBF behartigt de gemeenschappelijke belangen van deze vier partners bij en in relatie tot de overheid. De belangrijkste onderwerpen zijn ANBI, nieuwe wet- en regelgeving (zoals de geefwet en kansspelbeleid) en het UBO-register. 

VERANDERINGEN PER 1 JULI 2016 
Per 1 juli 2016 is SBF omgevormd van een stichtingsvorm naar een platvorm (geen eigen rechtspersoon). Joost van Lanschot (voorzitter FIN) is benoemd tot voorzitter.

Stel een vraag

Gosse Bosma

directeur
06- 54 73 81 27
Email
Documenten
Bekijk ook
Externe links
Gerelateerd Nieuws

SBF stuurt Tweede Kamer brief over verlaging...

De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropi

Grootste wetenschapscongres filantropie dit...

De International Society for Third-sector Resea

SBF stuurt brief aan informateur Zalm over...

Mede namens Goede Doelen Nederland doet SBF (Sa