Kansspelbeleid en loterijen

Goede Doelen Nederland volgt de ontwikkelingen op de kansspelmarkt op de voet. Het kansspelbeleid heeft gevolgen voor de positie en mogelijkheden voor de goededoelenloterijen. Loterijen zijn een belangrijke financieringsbron voor veel goede doelen. Goede Doelen Nederland vindt dat deze ontvangsten zoveel mogelijk op peil moeten blijven. 

CIJFERS
Uit onderzoek van Geven in Nederland (VU) blijkt dat zes landelijke meerjarige kansspelvergunninghouders een verplichting hebben af te dragen aan goede doelen: de Nationale Postcode Loterij, de Bank- Giro Loterij, de VriendenLoterij, de Samenwerkende Non-profit Loterijen, de Lotto en Sportech. Zij droegen in 2015 een totaalbedrag van 523 miljoen euro af aan maatschappelijke en goede doelen. Met name de afdrachten aan goede doelen van de Nationale Postcode Loterij zijn in 2015 gestegen (t.o.v. 2013). De sectoren internationale hulp en milieu, natuurbehoud en dierenbescherming kunnen ook in 2015 op het meeste geld rekenen van de loterijen.

BELANGENBEHARTIGING
In de belangenbehartiging rondom het kansspelbeleid en loterijen ligt het primaat bij het Goede Doelen Platform. Dit platform is een samenwerkingsverband van ca. 200 goede doelen die gelden ontvangen uit de Postcodeloterij, de Vriendenloterij, de Bankgiroloterij, Nederlandse Loterij en de leden van de Samenwerkende Non-profitloterijen. Bij het platform zijn de vergunningshouders en de  Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) aangesloten. Goede Doelen Nederland is dus, via SBF, als partner verbonden aan het Goede Doelen Platform. Onze inzet is om de inkomsten van alle goede doelen organisaties voor de toekomst veilig te stellen, ten minste op het huidige niveau. Het Goede Doelen Platform draagt daarvoor concrete voorstellen en oplossingen aan. Goede Doelen Nederland vervult voor haar leden vooral een informatie- en kennisrol.  

WETGEVING, OVERHEIDSBELEID EN UITVOERING
In het overheidsbeleid rondom kansspelen staan drie pijlers centraal: voorkomen van gokverslaving, tegengaan van criminaliteit en bescherming van de consument. De belangrijkste wetten zijn de Wet op de Kansspelen (Wok) en de Wet KOA; Kansspelen op afstand (regulering onlinemarkt). De beleidsregels voor de vergunningen voor de goededoelenloterijen (verlening van niet-incidentele vergunningen) vloeien voort uit art. 3 van de Wok. Voor het toezicht op en de uitvoering van het kansspelbeleid is in 2014 de Kansspelautoriteit opgericht, opvolger van het College Toezicht op de Kansspelen.

Recente ontwikkelingen

  • In 2016 is de Wet Koa aangenomen door de Tweede Kamer. Deze reguleert de online-kansspelmarkt. Nadat de Wet Koa is behandeld en aangenomen door de Eerste Kamer, volgt de publicatie in de Staatscourant en treedt de wet in werking.
  • De beleidsregels voor de niet-incidentele vergunningen (voor goede doelen) zijn recent aangepast.

Dankzij de intensieve inspanningen van het Goede Doelen Platform is in de nieuwe beleidsregels de afdracht aan goede doelen in elk geval behouden gebleven.

MANIFEST FILANTROPIE: VERANKER HET MAATSCHAPPELIJKE BELANG VAN LOTERIJEN IN KANSSPELBELEID
In 2017 was het Goede Doelen Paltform één van onze partners is de totstandkoming van het Manifest Filantropie, dat door een brede coalitie van 14 koepels binnen de sector is ondertekend en aangeboden aan de politiek. Eén van de vijf aanbeveling heeft betrekking op het kansspelbeleid en de grote maatschappelijke waarde die de afdracht aan goede doelen heeft voor de samenleving. De gezamenlijke partijen pleiten er bij de politiek voor dat het maatschappelijk belang van loterijen als aparte vierder pijler opgenomen wordt in het kansspelbeleid (naast bescherming consumenten, voorkomen van kansspelverslaving en tegengaan van fraude en criminaliteit). Zo wordt de fondsenwervende rol van loterijen voor goede doelen verankerd.

Stel een vraag

Gosse Bosma

directeur
06- 54 73 81 27
Email
Documenten
Externe links
Bijeenkomsten Archief
Gerelateerd Nieuws

Goededoelenloterijen vragen vanaf nu naar...

De goededoelenloterijen (Postcodeloterij, Vrien

Reactie Goede Doelen Nederland op het...

Goede Doelen Nederland heeft het regeerakkoord

Goededoelenloterij nu officieel op lijst...

De Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel E