Betalingsverkeer

Veel mensen steunen een goed doel met een financiële bijdrage. Voor het doen van een donatie moeten zij geen drempels ervaren. Om die reden zet Goede Doelen Nederland in op efficiënt betalingsverkeer met aandacht voor bestaande betaalmiddelen, innovaties en Europese regelgeving. Europa heeft sinds 1 augustus 2014 één Europese betaalmarkt, de Single Euro Payments Area (SEPA). SEPA staat voor één rekeningtype en één set betaalmiddelen waarmee in binnen en in buitenland kan worden betaald. De introductie van SEPA had grote gevolgen voor de inrichting van het betalingsverkeer en dus ook voor donateurs en voor goede doelen. Goede Doelen Nederland heeft zich, samen met andere belanghebbenden, hard gemaakt voor een soepele overgang naar SEPA, door in te zetten op:

HANDHAVEN ACCEPTGIRO
Bereikte resultaat is dat de Acceptgiro in ieder geval tot 1 januari 2019 blijft gehandhaafd. Goede doelen ontvangen jaarlijks via 10 miljoen acceptgirobetalingen circa € 170 miljoen van de Nederlandse donateurs. De Acceptgiro is een eenvoudig en betrouwbaar betaalmiddel, vooral voor ouderen, mensen met een beperking, en mensen die geen gebruik (kunnen) maken van internet. Mede op initiatief van Goede Doelen Nederland is de belangenbehartiging op dit onderwerp versterkt door samenwerking met de Consumentenbond en organisaties die voor kwetsbare groepen opkomen (ouderen en mensen met een beperking).

HANDHAVING OMNUMMERSERVICE VOOR KORTE NUMMERS
Bereikte resultaat is dat de donateur, in de internetbankieromgeving van de bank, gebruik kan blijven maken van korte nummers van goede doelen. De invoering van IBAN, opgebouwd uit een combinatie van 18 cijfers en letters, zou het einde betekenen van het gebruik van korte rekeningnummer van goede doelen. Goede Doelen Nederland heeft zich steeds ingezet voor het handhaven van de korte rekeningnummers voor goede doelen. Resultaat was dat op 1 augustus 2014 IBAN is ingevoerd, maar dat de banken een uitzondering hebben gemaakt voor de korte rekeningnummers van goede doelen. Deze nummers worden automatisch omgezet naar IBAN. De automatische nummerconversie is alleen van toepassing op speciale verkorte nummers. Deze zijn in onderling overleg en op basis van objectieve criteria door banken en Goede Doelen Nederland vastgesteld.

Eind december 2016 hebben de Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, RABO, SNS, Triodos Bank, Van Lanschot en Knab bank) op verzoek van Goede Doelen Nederland besloten om door te gaan met het automatisch omnummeren van korte rekeningnummers van goede doelen naar IBAN’s. Eerder was sprake van het beëindigen van de automatische omnummering per 1 januari 2017. De korte nummers, zoals bijvoorbeeld 555 van de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) of 661 van Serious Request, worden in de internetbankieromgeving van de donateur automatisch omgezet naar IBAN. De kracht van de korte rekeningnummers is dat deze voor de donateur vertrouwd zijn en makkelijk te onthouden. Doordat de automatische omnummering gehandhaafd blijft, kunnen donateurs veel goede doelen op de voor hen bekende en eenvoudige wijze blijven steunen.

MAATSCHAPPELIJK OVERLEG
Het overleg over SEPA betalingsverkeer vindt plaats in diverse overlegorganen, waaronder het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) onder voorzitterschap van de Nederlandsche Bank (DNB). De punten die binnen het MOB worden besproken, hebben een brede, maatschappelijke invalshoek en/of een politieke component. Het MOB is ook het gemeenschappelijke schakelpunt naar het Europees maatschappelijk overleg over betalingsverkeer, de European Retail Payments Board (ERPB).

Daarnaast functioneert het zogenoemde Giraal Stakeholders Forum (GSF) onder voorzitterschap van de Betaalvereniging. De betaaldienstaanbieders zijn de leden van de Betaalvereniging. De Betaalvereniging voert namens haar leden overleg met stakeholders. Dit is van belang omdat zo de wensen voor en de vragen over het gemeenschappelijke (collectieve) deel van het betalingsverkeer in een gezamenlijk overleg aan de orde kunnen komen. Het GSF is daarbij het platform waarbij aanbieders en (vertegenwoordigers van) gebruikers van betalingsverkeer elkaar direct spreken over die gemeenschappelijke onderwerpen. Het GSF richt zich, anders dan het MOB, op de operationele zaken die het Nederlandse deel van het SEPA betalingsverkeer raken. De gemeenschappelijke afspraken dragen bij aan een betere efficiency, hoger betrouwbaarheid en/of veiliger betalingsverkeer.

Goede Doelen Nederland heeft zitting in zowel het MOB als het GSF. We hebben ook een eigen werkgroep betalingsverkeer waarin wij met onze leden de standpunten bepalen voor ons beleid inzake het SEPA betalingsverkeer. 

Stel een vraag

Margreet Plug

waarnemend directeur
06-52 34 50 48
Email
Bekijk ook
Bijeenkomsten Archief
Gerelateerd Nieuws

Banken stoppen 1 januari 2019 met doorgifte...

Vanwege de privacy wet- en regelgeving stoppen

Automatische omnummering van ‘actienummers’...

De automatische omnummering van ‘actienummers’

Donateurs kunnen korte actienummers goede...

Automatische omnummering door banken van korte