Thema's

Kenmerkend voor goede doelen is dat zij een beroep doen op de steun van het publiek om samen tot oplossingen te komen voor maatschappelijke vraagstukken in binnen- en buitenland. Uit het tweejaarlijks onderzoek van Geven in Nederland blijkt dat in 2015 door huishoudens, het bedrijfsleven, goededoelenloterijen en vermogensfondsen in Nederland ruim 5,7 miljard euro aan goede doelen werd gegeven. In 2013 was dit nog 4,4 miljard euro. Bovendien zetten honderdduizenden vrijwilligers en andere betrokkenen hun tijd, kennis en netwerken in voor het goede doel. De overheid stimuleert het geefgedrag door belastingvoordelen en laat de regulering grotendeels aan de sector zelf over. 

Voor goede doelen is het vertrouwen van de samenleving de belangrijkste basis om hun maatschappelijke doelen te kunnen realiseren. Goede zelfregulering met als doel een efficiënt werkende, transparante sector met goed toezicht draagt bij aan dat vertrouwen. Als brancheorganisatie zet Goede Doelen Nederland zich in voor het maatschappelijk draagvlak en publieksvertrouwen. Wij bewaken en verbeteren de randvoorwaarden waarbinnen goede doelen hun maatschappelijke doelen kunnen realiseren.

Goede Doelen Nederland is daarom actief op verschillende thema's. Wij zijn een samenwerkings- en gesprekspartner van overheid, maatschappelijke organisaties, andere partijen binnen de sector, bedrijfsleven, wetenschap en buitenlandse collegaorganisaties.

Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Goede doelen besteden 10% meer aan...

Vooruitlopend op het jaarlijkse sectoronderzoek

Stand van zaken Actieplan Integriteit

Op dit moment wordt door de betrokken partijen

CBS: ‘Laagstopgeleide vrijwilligers maken...

Het CBS bericht dat van de laagst opgeleiden (b

Gerelateerde Ledenberichten

Pilot Wervingsrooster (huis-aan-huis) start...

Na een zorgvuldige voorbereidingstijd gaat de p

Oproep: Samen mogelijkheden Blockchain...

Wil je meedenken over de mogelijkheden van Bloc

Evalueer je eigen vrijwilligersbeleid

NOV ontwikkelde een gratis stappenplan waarmee

Gerelateerde bijeenkomsten
Kennissessie Doelgroepen en...

locatie: Goede Doelen Nederland

Bijeenkomst voor directeuren...

locatie: Humanity House in Den Haag