Telemarketing

SECTOR PLEIT VOOR UITZONDERING WETSVOORSTEL TELEMARKETING
Op 8 oktober 2018 stuurde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) haar consumentenagenda naar de Tweede Kamer. Eén van de onderdelen is het voorstel om telemarketing zonder voorafgaande toestemming van de consument (opt-in) te verbieden. Dit houdt in dat het bel-me-niet register verdwijnt.

Goede Doelen Nederland en NLFL zijn intensief in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over het uitzonderen van goede doelen voor een opt-in regiem voor telemarketing. De sector staat op het standpunt dat goede doelen een bijzondere positie hebben vanwege het grote maatschappelijke belang van hun werk. Daarom verdienen goede doelen de ruimte om een beroep te kunnen doen op de steun van het publiek. Dit standpunt is ook per brief onder de aandacht gebracht bij staatssecretaris Keijzer.

WETSVOORSTEL IN VOORBEREIDING
De gesprekken met EZK worden nu gevoerd omdat het wetsvoorstel voor een opt-in regiem voor telemarketing op dit moment wordt voorbereid. De verwachting is dat het wetsvoorstel rond de zomer in consultatie wordt gebracht. In de afgelopen maanden is onze inzet en de argumenten die een uitzondering rechtvaardigen samen met leden uitgewerkt.

GROTE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT
Uit een rondgang bij de leden van Goede Doelen Nederland die telemarketing inzetten blijkt dat gemiddeld bijna 30% van de donateurs via dit kanaal geworven wordt. Een opt-in voor dit kanaal betekent dus dat diverse maatschappelijke activiteiten en projecten onder druk komen te staan of niet meer uitgevoerd kunnen worden. Uitwijken naar andere wervingskanalen is niet mogelijk. Na de invoering van het bel-me-niet-register heeft er al een flinke verschuiving plaatsgevonden naar andere wervingskanalen (face-to-face). Daar is, mede vanwege de zelfregulering, geen ruimte meer.

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Documenten
Gerelateerd Nieuws

Stand van zaken Telemarketing

In februari sprak de Tweede Kamer met staatssec