Telemarketing

Op 25 maart 2020 stuurde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het wetsvoorstel om telemarketing onder een opt-in regiem te brengen naar de Tweede kamer. Wanneer dit voorstel wet wordt, zal het voor goede doelen niet meer mogelijk zijn om, zonder toestemming vooraf, hun sympathisanten telefonisch te benaderen voor steun of hulp. Dit is een zorgelijke ontwikkeling met groot effect op het werk van goede doelen. Daarom pleit Goede Doelen Nederland voor een verruiming van de klantrelatie. 

Verschil goede doelen en commerciële partijen
Goede doelen zijn wezenlijk anders dan commerciële partijen. Van de 80 miljoen jaarlijkse telefoontjes komt slechts 6% van goede doelen. Bovendien wijst aanvullend onderzoek (Zest 2020) uit dat burgers in overgrote meerderheid geen bezwaar hebben tegen een telefonische benadering door goede doelen. Dit is wezenlijk anders dan het Kantar onderzoek uitwijst dat in opdracht van EZK is uitgevoerd en de basis vormde voor het wetsvoorstel.

Goede doelen moeten zonder onnodige beperkingen hun donateurs en andere sympathisanten kunnen benaderen voor steun en hulp. Dit doen zij immers niet voor zichzelf. Maar omdat miljoenen Nederlandse burgers, de achterbannen van goede doelen, willen dat kinderen wereldwijd naar school kunnen, dat er hulp wordt geboden bij rampen en hongersnood, dat natuurgebieden beschermd worden, onrecht en armoede worden bestreden, kunst &cultuur behouden en gezondheidsonderzoek mogelijk blijft.

Aandacht voor de positie van goede doelen
Kamerbreed (GL, VVD, CDA, CU en PvdA) werd bij de schriftelijke inbreng aandacht gevraagd voor de positie van goede doelen en de gevolgen die dit wetsvoorstel zal hebben voor hun werk. Naar aanleiding van de reactie van de staatssecretaris, ligt de oplossing voor goede doelen in een verruiming van het begrip ‘klantrelatie’. Goede doelen hechten aan kwalitatief goede relaties met het Nederlandse publiek en benaderen vrijwel uitsluitend mensen die al eerder hebben aangegeven te sympathiseren met hun missie.

Verruiming klantrelatie
Goede doelen hebben niet alleen een relatie met donateurs, maar dus ook met mensen die op één of ander manier betrokkenheid hebben getoond bij hun missie, werk en projecten. Mensen die bijvoorbeeld een petitie hebben ondertekend, zich hebben ingezet als vrijwilliger of collectant of hebben meegedaan aan een activiteit. Goede doelen moeten in de gelegenheid zijn deze sympathisanten, zonder toestemming vooraf, telefonisch te benaderen. In het wetsvoorstel is het begrip ‘klantrelatie’ nu beperkt tot mensen met wie een financiële relatie bestaat. Daarom is het van groot belang dat in de wet het begrip klantrelatie voor goede doelen verruimd wordt en sympathisanten ook daar ook onder vallen. Als dit niet gebeurt, zijn de gevolgen voor het werk van goede doelen groot en zal er zo’n 100 miljoen euro minder beschikbaar zijn voor hun werk. Tijdens de coronacrisis hebben goede doelen laten zien dat ze relevanter zijn dan ooit, terwijl diezelfde coronacrisis ook al enorme gevolgen heeft voor de inkomsten en dus het werk van goede doelen.

Op 22 september heeft het CDA een amendement ingediend voor de door Goede Doelen Nederland bepleite verruiming van de klantrelatie voor goede doelen. De behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer is vanwege de coronaperikelen inmiddels een aantal keren uitgesteld. Verwacht wordt dat het wetsvoorstel nog wel voor de kerst door de Tweede Kamer behandeld wordt. 

 

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Documenten
Bekijk ook
Externe links
Gerelateerd Nieuws

Geef goede doelen ruimte, ook tijdens het...

In haar lijsttrekkersstrijd voor het CDA heeft

Mona Keijzer heeft geen boodschap aan het...

Op 1 juli heeft staatssecretaris Keijzer de vra

Kamervragen over positie van goede doelen...

Vijf politieke partijen hebben op aangeven van