Telemarketing

In 2020 stuurde toenmalig staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) het wetsvoorstel om telemarketing onder een opt-in regiem te brengen naar de Tweede kamer. Wanneer dit voorstel wet was geworden zou het voor goede doelen niet meer mogelijk zijn om, zonder toestemming vooraf, hun sympathisanten en vrijwilligers telefonisch te benaderen voor steun of hulp. Dit zou groot effect hebben op het werk van goede doelen. Daarom heeft Goede Doelen Nederland, met succes, gepleit voor een verruiming van het begrip klantrelatie voor goede doelen. De wet is in  juli 2021 ingevoerd, inclusief een verruiming van het begrip klantrelatie voor goede doelen.  

Verschil goede doelen en commerciële partijen
Inhet pleidooi heeft Goede Doelen Nederland steeds benadrukt dat goede doelen wezenlijk anders zijn dan commerciële partijen. Goede doelen moeten zonder onnodige beperkingen ook sympathisanten kunnen benaderen voor steun en hulp. Dit doen zij immers niet voor zichzelf. Maar omdat miljoenen Nederlandse burgers, de achterbannen van goede doelen, willen dat kinderen wereldwijd naar school kunnen, dat er hulp wordt geboden bij rampen en hongersnood, dat natuurgebieden beschermd worden, onrecht en armoede worden bestreden, kunst &cultuur behouden en gezondheidsonderzoek mogelijk blijft.

Goede doelen hechten aan kwalitatief goede relaties met het Nederlandse publiek en benaderen vrijwel uitsluitend mensen die al donateur zijn óf eerder hebben aangegeven te sympathiseren met hun missie. Van de 80 miljoen jaarlijkse telefoontjes komt slechts 6% van goede doelen. Bovendien wijst aanvullend onderzoek (Zest 2020) uit dat burgers in overgrote meerderheid geen bezwaar hebben tegen een telefonische benadering door goede doelen. 

Verruiming klantrelatie
Sympathisanten zijn mensen die zich hebben ingezet als vrijwilliger of collectant of hebben meegedaan aan een manifestatie. Goede doelen moeten in de gelegenheid zijn deze mensen, zonder toestemming vooraf, telefonisch te benaderen. In het aanvankelijke wetsvoorstel was het begrip ‘klantrelatie’ beperkt tot mensen met wie een financiële relatie bestaat. Daarom heeft Goede Doelen Nederland ingezet op een verruiming van het begrip klantrelatie voor goede doelen zodat vrijwilligers en deelnemers aan een manifestatie daar ook onder vallen. In september 2020 is door het CDA en Groenlinks een amendement ingediend voor de door Goede Doelen Nederland bepleite verruiming van de klantrelatie voor goede doelen. 

Zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel, inclusief de verruiming van het begrip klantrelatie voor goede doelen. Het opt-in systeem voor telemarketing is in juli 2021 ingevoerd. 

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

hoofd communicatie
06 - 52 38 21 48
Email
Documenten
Bekijk ook
Externe links
Gerelateerd Nieuws

Invoering opt-in telemarketing 1 juli

Nog een kleine week en dan wordt het opt-in reg

Ook Eerste Kamer stemt in met opt-in...

Op 9 februari stond de wijziging van de wet op

Geef goede doelen ruimte, ook tijdens het...

In haar lijsttrekkersstrijd voor het CDA heeft