Publieksvertrouwen

Goede Doelen Nederland staat op het standpunt dat goede doelen transparant moeten zijn over hun werkwijze, de kosten die gemaakt worden, de doelbesteding en de resultaten die worden bereikt. Voor het vertrouwen in goede doelen is het van groot belang dat zij daar vantwoording over afleggen aan hun donateurs en de samenleving. Dit doen zijn door zich vrijwillig onder toezicht te laten stellen via de Erkenningsregeling. De toezichthouder CBF toets erkende goede doelen regelmatig of de strenge normen van de Erkenning op het gebied van transparantie, inkomsten, bestedingen, goed bestuur, integriteit en impact nageleefd worden.

Met eigen middelen zet Goede Doelen Nederland zich in voor toegankelijke en overzichtelijke informatie voor donateurs en publiek. Bijvoorbeeld met de publiekssite www.goededoelen.nl, de jaarlijkse Feiten & Cijfers en door het jaarlijks publiceren van de directiebeloningen. 

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

hoofd communicatie
06 - 52 38 21 48
Email
Bekijk ook
Externe links