Inkomsten en bestedingen

Goede Doelen Nederland staat op het standpunt dat publieksvertrouwen in de goededoelensector gediend is met duidelijke spelregels, duidelijkheid over en controle op de naleving daarvan en goede informatie over de bereikte resultaten. WIj zijn geen voorstander van steeds meer regels en controle. Belangrijk is dat de sector bestedingen verantwoord en daarnaast duidelijk maakt wat bereikt wordt en wat de maatschappelijke betekenis daar van is. 

TRANSPARANTIE
Goede doelen willen volledig transparant zijn over de besteding van het geld van donateurs. De communicatie over waar het geld aan wordt besteed, moet volstrekt helder zijn. Om de doelstelling van het goede doel te realiseren en tot concrete resultaten te komen, hebben goede doelen drie soorten bestedingen:

  1. Directe uitgave voor de doelstelling
    Het te realiseren doel verschilt per organisatie. Goede doelen spannen zich in om de inkomsten maximaal in te zetten voor de doelstelling. Dit kan bereikt worden door de overige bestedingen zo laag mogelijk te houden.
  2. Kosten van fondsenwerving
    Om de doelstelling te realiseren is steun van donateurs nodig. Het verkrijgen van die steun kost geld. Er moet geïnvesteerd worden in fondsenwerving. De toezichthouder het CBF hanteert in de Erkenningsregeling bij grote goede doelen (met totale baten > 2 miljoen euro) voor de kosten van fondsenwerving een plafond van maximaal 25% van de totale inkomsten uit eigen fondsenwerving. De kosten van fondsenwerving mogen, gerekend over de afgelopen drie jaar, gemiddeld niet meer bedragen dan 25% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving. Uit de jaarlijkse analyse van Goede Doelen Nederland blijkt overigens dat de leden van Goede Doelen Nederland hier ruim onder blijven (gemiddeld 16,1 % in 2014). Alle goede doelen moeten helder kunnen toelichten hoe kosten zich tot baten verhouden. Dit biedt organisaties meer ruimte om uit te leggen wat ze doen en waarom. Het resultaat en de maatschappelijke betekenis zijn dan ook mede maatgevend. De verhouding tussen kosten en baten moet wel altijd redelijk zijn. De onafhankelijk toezichthouder ziet daar op toe.
  3. Kosten voor beheer en administratie
    Iedere organisatie moet kosten maken om de organisatie goed te laten functioneren. Dit zijn kosten voor de organisatie van ondersteunende processen, personeelszaken, ICT e.d. Goede Doelen Nederland heeft een richtlijn opgesteld over de toerekening van kosten aan beheer en administratie. Ook gelden regels voor de hoogte van de directiesalarissen.

CONTROLE OVER BESTEDINGEN VAN GOEDE DOELEN
De verantwoording van de bestedingen van goede doelen wordt jaarlijks intern gecontroleerd door de accountant. De toezichthouder, het CBF, controleert of goede doelen zich houden aan de regels die zijn opgesteld voor de bestedingen. Alle leden van Goede Doelen Nederland hebben een Erkenning. Per 1 januari 2016 is de Erkenningsregeling Goede Doelen ingevoerd. Alle oude keurmerken zoals het CBF-Keur/CBF-Certificaat, het RfB-keur en het Keurmerk Goede Doelen worden vervangen door de Erkenning. Met deze Erkenning kunnen goede doelen laten zien dat ze aan alle kwaliteitseisen voldoen, hun maatschappelijke doelen realiseren en dat ze transparant zijn. 

Stel een vraag

Margreet Plug

directeur
06-52 34 50 48
Email
Bekijk ook
Externe links