Geefwet en giftenaftrek

De giftenaftrek bestaat al sinds 1952 en is in 2012 onderdeel geworden van de Geefwet. De Geefwet is bedoeld om het klimaat rondom donaties en giften in Nederland te verbeteren. De wet regelt o.a. dat eenmalige giften, nalatenschappen en periodieke schenkingen aan goede doelen onder voorwaarden in aanmerking komen voor de giftenaftrek. Met de giftenaftrek ziet de overheid af van belasting op dat deel van het inkomen dat door burgers vrijwillig wordt gegeven voor een betere samenleving. Daarmee stimuleert en honoreert de overheid de grote inzet van vele betrokken burgers die, via goede doelen, willen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Goede Doelen Nederland staat op het standpunt dat in een samenleving waarin burgerschap, participatie en omzien naar elkaar belangrijker zijn dan ooit, de giftenaftrek van groot maatschappelijk belang is. 

GIFTENAFTREK MAATSCHAPPELIJK VAN GROOT BELANG 
Begin 2017 zijn de resultaten van drie evaluatieonderzoeken (giftenaftrek en ANBI/SBBI) beschikbaar gekomen. Goede Doelen Nederland vindt dat er geen aanleiding is om haar standpunt te wijzigen. Sterker nog, de evaluatie van de giftenaftrek bevestigt het grote maatschappelijke belang van de giftenaftrek. Wel werden vraagtekens geplaatst bij de doelmatigheid. Goede Doelen Nederland heeft samen met de SBF partners en het Ministerie van Financiën de kwesties rond de uitvoerbaarheid aangegrepen om de giftenaftrek te versterken en toekomstbestendig te maken. Hiervoor hebben de partijen gezamenlijk verbetervoorstellen uitgewerkt die staatssecretaris Snel eind maart 2019 naar de Tweede Kamer stuurde. Het ministerie van Financiën erkent in de brief aan de Tweede Kamer openlijk het grote maatschappelijke belang van het werk van goede doelen en daarmee samenhangend het belang van een overheid die geven fiscaal stimuleerd. 

PERIODIEKE SCHENKING ZONDER NOTARIËLE ACTE
Tot 1 januari 2014 was het, om aftrekbaarheid van een periodieke gift (een gift gedurende minimaal vijf jaar) mogelijk te maken, verplicht om die gift door een notaris in een akte te laten vastleggen. Vanaf 1 januari 2014 hoeft dat niet meer en mag een periodieke gift ook in een rechtstreekse overeenkomst tussen de gever en het goede doel worden vastgelegd. Goede Doelen Nederland was voorstander van het afschaffen van de verplichte notariële akte om het doen van een periodieke gift eenvoudiger en voordeliger te maken. 

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Documenten
Bekijk ook
Gerelateerd Nieuws

Brief over ANBI-stelsel en giftenaftrek naar...

Op 29 juni heeft staatssecretaris Vijlbrief van

Slim invulscherm giftenaftrek per 1 januari...

Donateurs die bij de digitale aangifte 2020 hun

Afbouw aftrektarief giften gaat door volgens...

Alle aftrektarieven, dus ook voor giften, worde