Fondsenwerving

Goede doelen hebben verschillende manieren waarop ze zich verbinden met organisaties en burgers die hun idealen delen. Een van de manieren om dat doel te bereiken is het werven van fondsen. Bij het werven van fondsen worden kosten gemaakt. Deze moeten transparant verantwoord worden en in verhouding staan tot de opbrengsten. Goede Doelen Nederland vindt dat fondsenwerving maatschappelijk verantwoord moet plaatsvinden. Daarbij is het van belang dat de donateur adequaat wordt geïnformeerd over het doel van de wervingsactie en de beoogde besteding van de middelen. Goede doelen moeten er naar streven om publieksirritatie te voorkomen.

Naast de geldende wet- en regelgeving zijn er diverse codes en richtlijnen die zorgen voor een borging van maatschappelijk verantwoorde fondsenwerving. Leden van Goede Doelen Nederland zijn verplicht om, naast de naleving van de geldende wet- en regelgeving zoals het Bel-me-niet Register, gebruik te maken van het zogenaamde Postfilter. Ook via de Erkenning wordt gezorgd dat organisaties zich aan bepaalde spelregels houden en zorgvuldig omgaan met donateursgegevens.

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email