Fondsenwerving

Goede doelen hebben verschillende manieren waarop ze mensen of bedrijven met hetzelfe ideaal betrekken bij hun missie. Bijvoorbeeld door te vragen hun missie te steunen (fondsenwerving), door het organiseren van een evenement, via een brief, door een gesprek aan de deur, op straat of aan de telefoon. Bij het werven van fondsen worden kosten gemaakt. Deze moeten transparant verantwoord worden en in verhouding staan tot de opbrengsten. Goede Doelen Nederland vindt ook dat fondsenwerving maatschappelijk verantwoord moet plaatsvinden. Daarbij is het van belang dat de donateur adequaat wordt geïnformeerd over het doel van de wervingsactie en de beoogde besteding van de middelen. Goede doelen moeten er naar streven om publieksirritatie te voorkomen.

Naast de geldende wet- en regelgeving zijn er diverse codes en richtlijnen die zorgen voor een goede borging van maatschappelijk verantwoorde fondsenwerving. Leden van Goede Doelen Nederland zijn verplicht om, naast de naleving van de geldende wet- en regelgeving, zoals de opt-in voor telemarketing ook gebruik te maken van het zogenaamde Postfilter. Via de Erkenning wordt gezorgd dat organisaties zich aan bepaalde spelregels houden en zorgvuldig omgaan met donateursgegevens.

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

hoofd communicatie
06 - 52 38 21 48
Email
Bijeenkomsten Archief