Financieel beleid

Goede doelen werken elke dag hard aan het realiseren van veel verschillende maatschappelijke doelen. Hiervoor doen zij een beroep op de steun van het publiek. Goede doelen besteden en beheren het geld dat zij ontvangen op verantwoorde wijze. Organisaties zijn zich er terdege van bewust dat gevers ook verwachten dat zij het ontvangen geld snel en efficiënt besteden. Vaak zit er wel enige tijd tussen het binnenkomen van het geld en het besteden ervan. Ook worden goede doelen geacht een reserve aan te houden voor het borgen van de continuïteit.

Binnen de sector zijn er duidelijke regels voor de vorming van reserves. Uitgangspunt is dat er geen reserves mogen worden gevormd zonder een vooraf bepaalde bestemming. De ontvangen gelden moeten ook op een verantwoorde manier worden beheerd. Iedere organisatie maakt daarbij eigen afwegingen en bepaalt of en zo ja van welke van spaar- en/of beleggingsvormen gebruik wordt gemaakt. De organisatie legt daar ook verantwoording over af.

Gezamenlijke richtlijn
Door de sector is een richtlijn opgesteld: ‘de ‘Richtlijn Financieel beheer Goede Doelen’. Deze richtlijn is ook onderdeel van de normen van de erkenningsregeling, waarvan de naleving door het CBF wordt getoetst. De richtlijn heeft betrekking op het vormen van reserves en fondsen en het verantwoord beheer daarvan.

 

Stel een vraag

Margreet Plug

directeur Goede Doelen Nederland/Nederland Filantropieland
06-52 34 50 48
Email
Documenten
Gerelateerd Nieuws

Negatieve rente ongewenst (update met...

Vrijdag 7 februari publiceerde het Financieele