Directiesalarissen

MAXIMUMNORM VOOR SALARISSEN DIRECTEUREN VAN GOEDE DOELEN 
Goede doelen zijn professionele organisaties met een grote verantwoordelijkheid. Zij bieden oplossingen voor belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Het realiseren van maatschappelijke doelen vraagt om kwalitatief goed personeel. Daar hoort ook professioneel leiderschap bij met een beloning die past bij de omvang en complexiteit van een organisatie. Goede Doelen Nederland staat op het standpunt dat de wijze waarop de beloningen tot stand komen goed onderbouwd en transparant moet zijn. Om die reden heeft Goede Doelen Nederland in 2005 het initiatief genomen om een beloningsregeling voor directeuren te maken.

Deze regeling is destijds gebaseerd op de - door de commissie Wijffels opgestelde - Code Goed Bestuur voor goede doelen en houdt onder meer rekening met de omvang en complexiteit van de organisatie. Het maximumsalaris is ontleend aan de op 1 januari 2015 inwerking getreden WNT2 (Wet Normering Topinkomens). De beloningsregeling maakt onderdeel uit van de per 1 januari 2016 ingevoerde Erkenningsregeling Goede Doelen. Het CBF Toezichthouder Goede Doelen is de onafhankelijke toezichthouder en toetst goede doelen op de normen van de erkenningsregeling.

Voor het directiesalaris geldt per 1 januari 2021:

  • Een absoluut maximum van € 168.893,- voor het jaarinkomen (bruto-jaarsalaris, vakantiegeld, eventuele eindejaarsuitkering en variabele beloning)
  • ​Een absoluut maximum van € 209.000,- voor de elementen: jaarinkomen, belaste vergoedingen/bijtellingen, de werkgeversbijdrage pensioen en de overige beloningen op termijn.

OPENHEID
Goede Doelen Nederland vindt het belangrijk dat maximale openheid over de beloning van directeuren wordt gegeven. Met het oog hierop zijn in 2010 verantwoordingsformats (een cijfer- en een tekstformat) ontwikkeld die door de leden worden gebruikt om in het eigen jaarverslag inzage te geven in de beloning van de directeur en publiceert Goede Doelen Nederland salarisgegevens van alle leden op haar website. 

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

hoofd communicatie
06 - 52 38 21 48
Email
Bekijk ook
Gerelateerd Nieuws

Format voor berekening BSD-score beschikbaar

Goede doelen moeten voldoen aan de beloningsreg