Conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties’

Het Ministerie van Justitie & Veiligheid heeft een wetsvoostel voorbereid om geldstromen uit onvrije landen inzichtelijk te maken (een ambitie uit het regeerakkoord). Kort samengevat bepaalt het wetsvoorstel, zoals het in de internetconsultatie is gegaan, dat een donateur van een gift van 15.000 euro of hoger met naam en toenaam vermeld moet worden op de website van de maatschappelijke organisatie die de gift heeft ontvangen of op een andere openbare website. Goede Doelen Nederland vindt dit voorstel om verschillende redenen onacceptabel omdat het voorstel:

  • Onvoldoende duidelijk maakt welk probleem het wetsvoorstel oplost (schieten met een kanon op een mug).
  • Voorbij gaat aan het gegeven dat de meeste mensen in stilte en anonimiteit willen geven.
  • De geefbereidheid van burgers aantast omdat de privacy en veiligheid van donateurs wordt aangetast.
  • Grote impact heeft op het vele goede werk van goede doelen (als mensen minder geven komen diverse activiteiten en projecten onder druk te staan). 

Dit conceptwetsvoorstel is onacceptabel en moet zo snel mogelijk van tafel’ zegt Jan van Berkel voorzitter Goede Doelen Nederland. ‘Als dit voorstel wet wordt, vrezen wij dat dit donateurs afschrikt om nog grote bedragen te geven. Het voorstel is schadelijk voor hun privacy, hun veiligheid en de geefbereidheid in Nederland. Bijvoorbeeld: iemand die met HIV te maken heeft en twee ton per jaar schenkt aan het Aidsfonds, wil natuurlijk niet dat straks zijn buren dat ook weten. Of kun je als alleenstaande dame op leeftijd nog wel veilig over straat als iedereen weet dat jij elke maand grote bedragen schenkt aan verschillende goede doelen. Wanneer dit wetsvoorstel wet wordt is dat wel de nieuwe werkelijkheid. De overheid moet het vele goede werk van goede doelen koesteren en geen onnodige drempels opwerpen. Geven moeten mensen in stilte kunnen doen', zegt Jan van Berkel.   

Het conceptwetsvoorstel heeft tot brede beroering en maatschappelijke verontwaardiging geleid. Dat bleek uit de veelheid aan reacties in de internetconsultatie en de media aandacht hierover. Goede Doelen Nederland heeft in SBF-verband  op diverse momenten in het wetstraject de bezwaren onder de aandacht gebracht bij het ministerie. Inmiddels is een aangepast wetvoorstel voor advies ingediend bij de Raad van State. In het voorjaar zal de Raad van State zijn advies aan het kabinet aanbieden. Daarna wordt het wetsvoorstel naar de Tweede kamer gestuurd.  

Wij hebben goede hoop dat het wetsvoorstel zo is aangepast dat recht wordt gedaan aan de bezwaren, onder andere in de internetconsultatie, die zijn geuit. Minister Dekker heeft in zijn recente ‘Beleidsvisie op Filantropie’ laten weten dat een zorgvuldige belangenafweging is gemaakt en dat rekening wordt gehouden met de privacy, veiligheid en geefbereidheid van donateurs. Inmiddels is de aangepaste WTMO voor advies ingediend bij de Raad van State. In het voorjaar zal de Raad van State zijn advies aan het kabinet aanbieden. Daarna wordt het wetsvoorstel naar de Tweede kamer gestuurd.  

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Gerelateerd Nieuws

Reacties internetconsultatie indrukwekkend...

Op 22 februari is de internetconsultatie over h

Reactie sector op conceptvoorstel...

Samen met de SBF-partners heeft Goede Doelen Ne

Onacceptabel conceptwetsvoorstel moet zo...

Het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatscha