Conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatschappelijke organisaties’

Het Ministerie van Justitie & Veiligheid bereid een wetsvoostel voor om geldstromen uit onvrije landen inzichtelijk te maken (een ambitie uit het regeerakkoord). Kort samengevat bepaalt het wetsvoorstel, zoals het in de internetconsultatie is gegaan, dat een donateur van een gift van 15.000 euro of hoger met naam en toenaam vermeld moet worden op de website van de maatschappelijke organisatie die de gift heeft ontvangen of op een andere openbare website. Goede Doelen Nederland vindt dit voorstel om verschillende redenen onacceptabel omdat het voorstel:

  • Onvoldoende duidelijk maakt welk probleem het wetsvoorstel oplost (schieten met een kanon op een mug).
  • Voorbij gaat aan het gegeven dat de meeste mensen in stilte en anonimiteit willen geven.
  • De geefbereidheid van burgers aantast omdat de privacy en veiligheid van donateurs wordt aangetast.
  • Grote impact heeft op het vele goede werk van goede doelen (als mensen minder geven komen diverse activiteiten en projecten onder druk te staan). 

De overheid zou het werk van goede doelen juist moeten koesteren en geen onnodige drempels opwerpen. Goede Doelen Nederland heeft in SBF-verband een uitgebreide reactie met bezwaren ingebracht in de consultatie.

Dit conceptwetsvoorstel is onacceptabel en moet zo snel mogelijk van tafel’ zegt Jan van Berkel voorzitter Goede Doelen Nederland. ‘Als dit voorstel wet wordt, vrezen wij dat dit donateurs afschrikt om nog grote bedragen te geven. Het voorstel is schadelijk voor hun privacy, hun veiligheid en de geefbereidheid in Nederland. Bijvoorbeeld: iemand die met HIV te maken heeft en twee ton per jaar schenkt aan het Aidsfonds, wil natuurlijk niet dat straks zijn buren dat ook weten. Of kun je als alleenstaande dame op leeftijd nog wel veilig over straat als iedereen weet dat jij elke maand grote bedragen schenkt aan verschillende goede doelen. Wanneer dit wetsvoorstel wet wordt is dat wel de nieuwe werkelijkheid. De overheid moet het vele goede werk van goede doelen koesteren en geen onnodige drempels opwerpen. Geven moeten mensen in stilte kunnen doen', zegt Jan van Berkel.   

Het conceptwetsvoorstel heeft tot brede beroering en maatschappelijke verontwaardiging geleid. Dat bleek uit de veelheid aan reacties in de internetconsultatie en de media aandacht hierover. Op dit moment is de sector in gesprek met het ministerie van J&V over de alternatieven om tegemoet te komen aan de bezwaren die in de consultatie zijn geuit.

 

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Gerelateerd Nieuws

Reacties internetconsultatie indrukwekkend...

Op 22 februari is de internetconsultatie over h

Reactie sector op conceptvoorstel...

Samen met de SBF-partners heeft Goede Doelen Ne

Onacceptabel conceptwetsvoorstel moet zo...

Het conceptwetsvoorstel ‘transparantie maatscha