Betalingsverkeer

Veel mensen steunen een goed doel met een financiële bijdrage. Goede Doelen Nederland vindt dat veranderingen in het betalingsverkeer, zoals het verdwijnen van de acceptgiro in juni 2023, geen drempel mag opwerpen voor geven aan goede doelen. Daarom werken wij samen met de sector en de banken aan een adequaat papieren alternatief voordat de Acceptgiro verdwijnt.  

Adequaat papieren alternatief voor de Acceptgiro 
De eigenaar van de Acceptgiro – Currence – heeft 1 november besloten per 1 juni 2023 te stoppen met de Acceptgiro. Goede Doelen Nederland heeft direct aangegeven dat het voor donateurs van goede doelen die niet internetbankieren, zoals veel ouderen, het wel heel lastig wordt gemaakt een gift over te maken aan maatschappelijke doelen die zij belangrijk vinden. Uit eigen onderzoek onder onze leden blijkt namelijk dat dat in 2020 ruim 30% van alle eenmalige giften nog steeds betaald wordt via de Acceptgiro (zowel fysiek ingestuurd als via een internetoverboeking met gebruikmaking van de Acceptgiro). Dit percentage is sinds 2018 nagenoeg gelijk gebleven. 

Gezamenlijke ontwikkeling van een adequaat papieren alternatief
Inmiddels heeft het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) onderkend dat er maatschappelijke organisaties zijn – met name goede doelen – waarvoor de Acceptgiro nog steeds een belangrijke rol vervult. Om die reden is breed samengestelde Werkgroep Aaceptgiro ingesteld. Daarin wordt gezamenlijk gewerkt aan een adequaat papieren alternatieven voor de Acceptgiro dat voor 1 juni 2023 beschikbaar moet zijn. Goede Doelen Nederland, die ook deel uitmaakt van de Werkgroep Acceptgiro, vindt het belangrijk dat de nieuwe papieren variant zo dicht mogelijk bij de huidige Acceptgiro komt te liggen. 

Korte actienummers handhaven 
Een ander belangrijk punt voor goede doelen wat betreft het betalingsverkeer is het handhaven van korte actienummers. Veel goede doelen gebruiken bij (hulp)acties korte rekeningnummers (bijvoorbeeld giro 555 of giro 999). Vanaf het moment dat de IBAN-nummers werden geïntroduceerd dreigde op diverse momenten deze korte actienummers rekeningnummers te verdwijnen. Voor veel donaterus zijn de korte actienummers vertrouwd en makkelijk te onthouden. Daarom zet Goede Doelen Nederland zich in voor de handhaving van de korte actienummers. Inmiddels hebben de Nederlandse banken (ABN AMRO, ING, RABO, SNS, Triodos Bank, Van Lanschot en Knab bank) op verzoek van Goede Doelen Nederland besloten om door te gaan met de automatiche nummerconversie (van actienummer naar IBAN).

 

 

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

hoofd communicatie
06 - 52 38 21 48
Email
Bekijk ook