Intern toezicht - Stichting ITGD

De interne toezichthouder, of het nu een bestuur of raad van toezicht is, speelt een belangrijke rol in een organisatie. Vakkundig toezicht draagt bij aan een duurzame toekomst van organisaties. Dat geldt natuurlijk ook voor goede doelen. Toezicht houden op een goed doel vraagt ook om een goede maatschappelijke antenne. Goede doelen zijn afhankelijk van publieksvertrouwen. Kwaliteitsborging is daarom essentieel. Dat is binnen de sector geregeld via de Erkenningsregeling. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van een organisatie, zijn er normen op het gebied van transparantie, kosten, doelbesteding, impact, integriteit, goed bestuur en directiesalarissen. Allemaal onderwerpen die samenhangen met het publieksvertrouwen en nu en dan voor maatschappelijke discussie zorgen. Dat vraagt naast vakkundig toezicht dus ook om specifieke kennis van onze sector.

We hebben daarom samen met het Nationaal Register onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van toezichthouders en of er behoefte is aan een meer structurele informatie uitwisseling tussen toezichthouders. Er zijn veel inzichten en ervaringen die onderling uitgewisseld kunnen worden. Op 26 maart 2019 werden de resultaten van dit onderzoek tijdens de bijeenkomst ‘Integer en impactvol toezicht’ gepresenteerd aan toezichthouders en directeuren. De resultaten zijn gebundeld in het boekje ‘Blik op het toezicht’, een verkenning onder interne toezichthouders bij goede doelen.

In oktober 2019 is, met ondersteuning van Nationaal Register en Goede Doelen Nederland, door een aantal toezichthouders vervolgens de stichting Intern Toezicht Goede Doelen (ITGD) opgericht. ITGD wil de professionalisering concreet handen en voeten geven door het voorzien in kennisuitwisseling en een netwerkfunctie voor interne toezichthouders van goede doelen. Daarbij gaat het zowel om leden van raden van toezicht als om leden van het bestuur bij kleinere organisaties.

Naast het via de website ontsluiten van kennis en informatie organiseert ITGD in 2020 een aantal bijeenkomsten, master classes, expertsessies en een jaarsymposium.

Wij roepen onze leden dan ook van harte op zich aan te sluiten bij ITGD. In eerste instantie kunnen alleen leden van Goede Doelen Nederland zich aansluiten. Aansluiting is niet verplicht. ITGD vraagt voor aansluiting een vergoeding. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de wijze van contributieberekening van Goede Doelen Nederland. Er wordt een bedrag per quotum in rekening gebracht. Dit is door ITGD voor 2020 bepaald op €100,- per quotum. Meer informatie over ITGD vind je op de website www.itgd.nl. Wanneer een organisatie zich aansluit, kunnen alle toezichthouders van de betreffende organisatie meedoen aan de door ITGD georganiseerde activiteiten.

 

Stel een vraag

Margreet Plug

directeur Goede Doelen Nederland
06 - 52 34 50 48
Email
Documenten
Gerelateerd Nieuws

Zelfevaluatietool ITGD voor interne...

ITGD biedt een online survey voor zelfevaluatie

Eén jaar ITGD: zestig aangesloten...

Goede Doelen Nederland heeft, samen met Nationa

Bericht van ITGD voor interne...

Graag doorsturen naar de interne toezichthouder