Intern toezicht

De interne toezichthouder, of het nu een bestuur of raad van toezicht is, speelt een belangrijke rol in een organisatie. Vakkundig toezicht draagt bij aan een duurzame toekomst van organisaties. Dat geldt natuurlijk ook voor goede doelen. Toezicht houden op een goed doel vraagt ook om een goede maatschappelijke antenne. Goede doelen zijn afhankelijk van publieksvertrouwen. Kwaliteitsborging is daarom essentieel. Dat is binnen de sector geregeld via de Erkenningsregeling. Afhankelijk van de grootte en complexiteit van een organisatie, zijn er normen op het gebied van transparantie, kosten, doelbesteding, impact, integriteit, goed bestuur en directiesalarissen. Allemaal onderwerpen die samenhangen met het publieksvertrouwen en nu en dan voor maatschappelijke discussie zorgen. Dat vraagt naast vakkundig toezicht dus ook om specifieke kennis van onze sector.

We hebben daarom samen met het Nationaal Register onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte van toezichthouders en of er behoefte is aan een meer structurele informatie uitwisseling tussen toezichthouders. Er zijn veel inzichten en ervaringen die onderling uitgewisseld kunnen worden. Op 26 maart jl. werden de resultaten van dit onderzoek tijdens de bijeenkomst ‘Integer en impactvol toezicht’ gepresenteerd aan toezichthouders en directeuren. De resultaten zijn gebundeld in het boekje ‘Blik op het toezicht’, een verkenning onder interne toezichthouders bij goede doelen.

Goede Doelen Nederland en Nationaal Register werken sinds kort samen om tot een platform te komen voor interne toezichthouders bij goede doelen. Een unieke samenwerking waarbij expertise van beide partijen is gebundeld om interne toezichthouders van goede doelen te kunnen ondersteunen.

Stel een vraag

Margreet Plug

waarnemend directeur
06-52 34 50 48
Email
Documenten
Bijeenkomsten Archief
Gerelateerd Nieuws

Goede doelen verdienen goed toezicht

Oprichting sectorbreed platform toezichthou

Platform voor toezichthouders goede doelen...

Unieke samenwerking tussen Goede Doelen Ned