Feiten & cijfers over goede doelen

Goede doelen willen transparant zijn. Goede Doelen Nederland doet jaarlijks onderzoek naar ontwikkelingen bij haar leden: hoeveel is er bijvoorbeeld besteed aan maatschappelijke doelen, wat is de steun uit de samenleving? De feiten en cijfers geven een beeld van de professionele organisatie achter het goede doel.

FEITEN & CIJFERS 
De ‘Feiten en Cijfers 2017’ geven de belangrijkste cijfers over 2017 van de bij Goede Doelen Nederland aangesloten leden. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het CBF en Mazars Accountants. De goededoelensector legt hiermee verantwoording af aan de miljoenen mensen die zich verbinden aan de organisaties. De cijfers geven een algemeen beeld van onder meer de totale inkomsten en de doelbesteding van deze organisaties. Dit jaar hebben 146 van de 167 leden deelgenomen aan het onderzoek. Het best vertegenwoordigd in het onderzoek zijn organisaties die actief zijn in de Internationale hulp & mensenrechten en Welzijn.

De belangrijkste resultaten van het sectoronderzoek:

BESTEDINGEN
In totaal hebben de aan het onderzoek deelnemende goede doelen in 2017 € 2,6 miljard besteed aan hun doel. Dat is 7,7% meer dan in 2016, ofwel er is een bedrag van bijna € 186 miljoen meer besteed aan maatschappelijke doelen. De doelbesteding nam bij alle aandachtsgebieden toe. De omvang van de doelbesteding in verhouding tot de totale inkomsten ligt op 90%.

Goede doelen ontplooien een veelheid aan activiteiten waarvan (directe) dienst- en hulpverlening, aankoop en beheer, voorlichting en bewustwording, onderzoek, lobby en belangenbehartiging de belangrijkste zijn. Onder ‘Overig’ vallen activiteiten op het gebied van innovatie, recreatie en vakanties, evangelisatie en educatie. Dienst- en hulpverlening was bij alle aandachtsgebieden, met uitzondering van Natuur, milieu & wildlife en Gezondheid, de belangrijkste activiteit. Organisaties in de categorie Gezondheid besteedden meer dan de helft van het budget aan onderzoek. Aankoop & beheer was bij Natuur, milieu & wildlife de belangrijkste activiteit.

INKOMSTEN
De inkomsten van goede doelen worden ingedeeld naar herkomst zoals de inkomsten van particulieren en bedrijven en uit loterijen en subsidies. De totale inkomsten bedroegen in 2017 € 2,9 miljard en zijn ten opzichte van 2016 gestegen met 7,3%. De toename trad op bij alle organisaties wat betreft aandachtsgebied en omvang. De inkomsten van grote internationale hulporganisaties zijn met 9% het meest gestegen.

De inkomsten afkomstig van particulieren zijn onderverdeeld in inkomsten uit collecten, nalatenschappen, contributies en giften & donaties. In totaal zijn deze inkomsten gestegen met 4%. Giften & donaties is verreweg de belangrijkste inkomstenbron. De inkomsten uit nalatenschappen zijn na giften & donaties de belangrijkste inkomsten afkomstig van particulieren. Zij maken een kwart van deze inkomsten afkomstig van particulieren uit.

MAATSCHAPPELIJKE STEUN
De maatschappelijk steun in 2017 is onveranderd groot gebleven. Ten opzichte van 2016 is het aantal leden en donateurs met 3% gestegen. De grootste stijging is te zien bij organisaties in de categorie Welzijn. Bij deze organisaties zijn ook veruit de meeste vrijwilligers actief. Internationale hulporganisaties hebben de meeste leden en donateurs. Net als in 2016 hebben de organisaties in de categorie Gezondheid het grootste aantal collectanten.

Stel een vraag

Margreet Plug

waarnemend directeur
06-52 34 50 48
Email
Documenten
Bekijk ook