Sectoronderzoek

Goede Doelen Nederland zet zich in voor meer transparantie en zichtbaarheid van de maatschappelijke bijdragen van goede doelen. En voor de ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak en publieksvertrouwen. Binnen de sector worden diverse onderzoeken uitgevoerd.

Goede Doelen Nederland voert elk jaar een sectoranalyse uit onder de leden. Dit onderzoek geeft inzicht in de ontwikkelingen bij de lidorganisaties: hoeveel is er besteed aan maatschappelijke doelen, wat is de steun uit de samenleving? De feiten en cijfers geven een beeld van de professionele organisatie achter het goede doel.

Onderzoeksbureau WWAV doet onderzoek naar het vertrouwen van de donateurs in goede doelen. De index voor het donateursvertrouwen geeft aan in hoeverre het beter of slechter gaat met het vertrouwen in goede doelen.

'Geven in Nederland' is een tweejaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Werkgroep Filantropie verbonden aan de Vrije Universiteit.

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Goede doelen verdienen goed toezicht

Oprichting sectorbreed platform toezichthou

Platform voor toezichthouders goede doelen...

Unieke samenwerking tussen Goede Doelen Ned

Financiering ‘Geven in Nederland’ nog niet...

Op dit moment is de financiering voor de komend

Gerelateerde Ledenberichten

Donateur belangrijk maar nog niet het...

Dit was de conclusie van het onderzoek over don

Feiten...

Vanaf 19 oktober staan de resultaten van het se

Sectoranalyse 2017

Ook in 2017 voert Goede Doelen Nederland de ‘se