Sectoronderzoek

Goede Doelen Nederland zet zich in voor meer transparantie en zichtbaarheid van de maatschappelijke bijdragen van goede doelen. En voor de ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak en publieksvertrouwen. Binnen de sector worden diverse onderzoeken uitgevoerd.

Goede Doelen Nederland voert elk jaar een sectoranalyse uit onder de leden. Dit onderzoek geeft inzicht in de ontwikkelingen bij de lidorganisaties: hoeveel is er besteed aan maatschappelijke doelen, wat is de steun uit de samenleving? De feiten en cijfers geven een beeld van de professionele organisatie achter het goede doel.

Onderzoeksbureau WWAV doet onderzoek naar het vertrouwen van de donateurs in goede doelen. De index voor het donateursvertrouwen geeft aan in hoeverre het beter of slechter gaat met het vertrouwen in goede doelen.

'Geven in Nederland' is een tweejaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Werkgroep Filantropie verbonden aan de Vrije Universiteit.

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Maatschappelijke betrokkenheid bij goede...

Vooruitlopend op het jaarlijkse sectoronderzoek

Onderzoek ‘Geven in Nederland’ van start...

Het Centrum voor Filantropische Studies van de

Dag van de Filantropie 6 juni

Op donderdag 6 juni 2019 vindt de jaarlijkse Da

Gerelateerde Ledenberichten

Hoe donateursgericht is fondsenwervend...

Alle goede doelen zijn van harte welkom om mee

Donateur belangrijk maar nog niet het...

Dit was de conclusie van het onderzoek over don

Feiten...

Vanaf 19 oktober staan de resultaten van het se