Sectoronderzoek

Goede Doelen Nederland zet zich in voor meer transparantie en zichtbaarheid van de maatschappelijke bijdragen van goede doelen. En voor de ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak en publieksvertrouwen. Binnen de sector worden diverse onderzoeken uitgevoerd.

Goede Doelen Nederland voert elk jaar een sectoranalyse uit onder de leden. Dit onderzoek geeft inzicht in de ontwikkelingen bij de lidorganisaties: hoeveel is er besteed aan maatschappelijke doelen, wat is de steun uit de samenleving? De feiten en cijfers geven een beeld van de professionele organisatie achter het goede doel.

Onderzoeksbureau WWAV doet onderzoek naar het vertrouwen van de donateurs in goede doelen. De index voor het donateursvertrouwen geeft aan in hoeverre het beter of slechter gaat met het vertrouwen in goede doelen.

'Geven in Nederland' is een tweejaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Werkgroep Filantropie verbonden aan de Vrije Universiteit.

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Onderzoek Geven in Nederland 2020...

Op 15 april is het rapport uitgekomen over het

Feiten...

Goede doelen zoeken naar oplossingen voor maats

Kom naar de bijeenkomst over...

Op naar een nieuwe generatie betrokken burgers?

Gerelateerde Ledenberichten

Cijfers precorona jaar 2019 laten stabiel...

Vooruitlopend op het jaarlijkse sectoronderzoek

Europese peiling goededoelensector in COVID-...

De European Fundraising Association (EFA) voert

Sectoranalyse binnenkort van start

Het is weer tijd om onze jaarlijkse ’sectoranal