Sectoronderzoek

Goede Doelen Nederland zet zich in voor meer transparantie en zichtbaarheid van de maatschappelijke bijdragen van goede doelen. En voor de ontwikkeling van maatschappelijk draagvlak en publieksvertrouwen. Binnen de sector worden diverse onderzoeken uitgevoerd.

Goede Doelen Nederland voert elk jaar een sectoranalyse uit onder de leden. Dit onderzoek geeft inzicht in de ontwikkelingen bij de lidorganisaties: hoeveel is er besteed aan maatschappelijke doelen, wat is de steun uit de samenleving? De feiten en cijfers geven een beeld van de professionele organisatie achter het goede doel.

Onderzoeksbureau WWAV doet onderzoek naar het vertrouwen van de donateurs in goede doelen. De index voor het donateursvertrouwen geeft aan in hoeverre het beter of slechter gaat met het vertrouwen in goede doelen.

'Geven in Nederland' is een tweejaarlijks onderzoek dat wordt uitgevoerd door de Werkgroep Filantropie verbonden aan de Vrije Universiteit.

Stel een vraag

Kyra van der Meulen

senior communicatieadviseur / persvoorlichter
06 - 52 38 21 48
Email
Klap menu uit
Gerelateerd Nieuws

Publicatie: reflectie op het voorkomen van...

Op 28 oktober vond een seminar plaats over de a

In de media

In de afgelopen periode zijn er diverse publica

Zelfevaluatietool ITGD voor interne...

ITGD biedt een online survey voor zelfevaluatie

Gerelateerde Ledenberichten

Doe mee: beantwoord enkele extra vragen voor...

In het kader van de jaarlijkse sectoranalyse st

Seminar CBF over onderzoeksresultaten COVID...

Op donderdag 27 mei van 14.00-15.30 uur gaan he

Cijfers precorona jaar 2019 laten stabiel...

Vooruitlopend op het jaarlijkse sectoronderzoek