Vliegende start campagne ‘Geef gerust aan een Erkend Goed Doel’

De campagne ‘Geef gerust aan een Erkend Goed Doel’ speelt in op behoefte van donateurs om te weten dat donaties goed besteed worden.

Op 19 oktober reikte toezichthouder CBF de 500ste Erkenning uit aan stichting ‘Het Vergeten Kind'. Deze mijlpaal is tevens het startschot voor de landelijke publiekscampagne ‘Geef gerust aan een Erkend Goed Doel’. De campagne, een initiatief van de goededoelensector, speelt in op de behoefte van donateurs om te weten dat donaties goed besteed worden.

Wat houdt de campagne ‘Geef Gerust’ in?
Kernboodschap van de campagne is dat je als donateur gerust kunt geven aan een Erkend Goed Doel. Zij voldoen namelijk aan strenge kwaliteitseisen, toezichthouder CBF controleert dit. Donateurs kunnen er van uitgaan dat een Erkend Goed Doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en hierover verantwoording aflegt.

Een Erkend Goed Doel is te herkennen aan het logo (zie afbeelding hieronder). Met de website geefgerust.nl, een radiospot en via diverse onlinekanalen worden donateurs geïnformeerd over de betekenis van de Erkenning en de kwaliteitseisen. De boodschap daarbij is steeds ‘Geef gerust aan een Erkend Goed Doel’.  

 

 

 

Waarom deze campagne?
Met de campagne willen de initiatiefnemers de bekendheid van de Erkenning vergroten. Met de Erkenning leggen goede doelen zichzelf strenge kwaliteitscriteria op. Hierdoor kunnen zij hun werk professionaliseren en maatschappelijke impact vergroten.

De Erkenning is voor het publiek én voor de goede doelen dé norm voor een gezonde, schone en transparante sector. Risico’s op misstanden worden zo beperkt. Op dit moment zijn er 500 erkende goede doelen die voldoen aan de strenge kwaliteitseisen. Maar het publiek kent de Erkenning (nog) niet genoeg. Daarom is het goed dat deze campagne start’ zegt Gosse Bosma, directeur Goede Doelen Nederland.

Over de campagne
De campagne Geef Gerust is een initiatief van de goededoelensector en is ontwikkeld door de brancheorganisaties Goede Doelen NederlandNederland Filantropieland en het CBF als toezichthouder goede doelen. De campagne is mede gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 

 

 

Laatste Nieuws
Meer nieuws