Veel belangstelling voor online nieuwjaarsbijeenkomst 27 januari

Met een grote opkomst en inspirerende sprekers kijken we terug op een geslaagde nieuwjaarsbijeenkomst. Jan van Berkel, voorzitter van Goede Doelen Nederland en NLFL, stond stil bij drie onderwerpen die de sector het afgelopen jaar flink bezig hebben gehouden.

In de eerste plaats natuurlijk de coronacrisis die voor veel goede doelen tot inkomstenverlies heeft geleid door het wegvallen van evenementen en door het opschorten van huis-aan-huis werving en collecte. Maar hij benadrukte dat goede doelen ook grote veerkracht laten zien. Drie sprekers: Michael Rutgers, Marieke van Schaik en Alex van Eck vertelden hoe hun organisatie in deze coronatijd relevanter is dan ooit.

Jan van Berkel lichtte vervolgens toe welke inzet er is geweest rondom de belangenbehartiging en de voorbereidingen voor de verkiezingen in maart 2021. In dit verband ging hij in op twee belangrijke rapporten. Het eerste rapport dat gaat over de maatschappelijke waarde van onze sector, geeft een overzicht van wetenschappelijke inzichten en publicaties over die maatschappelijke waarde. Een waardevol document dat prima kan helpen in de belangenbehartiging. Het tweede rapport over de versterking van de giftenaftrek werd toegelicht door Alexander Rinnooy Kan (voorzitter adviescommissie versterking giftenaftrek).

Tot slot refereerde de voorzitter aan het samengaan van Goede Doelen Nederland en NLFL. Een mooie ontwikkeling die de brancheorganisatie alleen maar sterker maakt. De vervlechting is in volle gang en uitgangspunt is dat iedereen die betrokken is bij NLFL, hoe dan ook, welkom is bij Goede Doelen Nederland. Deny de Jong lichtte het vervlechtingsproces toe en Willem Visser vertelde over zijn overgang van maatschappelijke partner van NLFL naar leverancier bij Goede Doelen Nederland.

Ook binnen de sector worden de krachten gebundeld. Kees Zevenbergen van Cordaid nam ons mee in de afwegingen, keuzes en het proces om samen met ICCO één krachtige organisatie  voor ontwikkelingssamenwerking te worden. In het verhaal van Joost van Alkemade (NOV) stond het jaar van de vrijwillige inzet centraal. Hij liet zien hoe een gezamenlijke campagne ‘Mensen maken Nederland’ het belang van die inzet zichtbaar maakt.

Afsluitend werd iedereen een goed en gezond 2021 gewenst waarna gezamenlijk het glas werd geheven. 

Kijk hier de bijeenkomst terug.

 

 

Laatste Nieuws
Meer nieuws