Uitstel kabinetsreactie evaluatie Giftenaftrek

Staatsecretaris Menno Snel heeft in een brief aan de Kamer laten weten meer tijd nodig te hebben voor de kabinetsreactie op de evaluatie van de Giftenaftrek en regeling ANBI/SBBI. Hij wil bij mogelijke verbeteringen van de giftenaftrek kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak, met name van de filantropische sector. Goede Doelen Nederland zal dit, in SBF verband, ter harte nemen. Snel denkt voor 1 juni met een kabinetsreactie te kunnen komen. 

In het regeerakkoord staat dat de culturele multiplier structureel wordt gehandhaafd en dat de giftenaftrek en ANBI-regelingen worden gecontinueerd. Staatsecretaris Snel laat in de brief weten dat de evaluaties, met name op het punt van de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de regelingen, kritisch waren. Om die reden wil hij de mogelijkheden onderzoeken om de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid te verbeteren.

Draagvlak sector
In zijn brief schrijft staatssecretaris Snel: ‘Omdat ik het van belang vind dat verbetervoorstellen ook op maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen, met name bij de filantropiesector die in belangrijke mate financieel steunt op deze regelingen, wil ik iets meer tijd nemen voor het opstellen van een kabinetsreactie’.

In de brief verwijst Snel ook naar een bijlage waar hij de schriftelijke Kamervragen van Omtzigt beantwoordt. Deze gaan over de naleving van de publicatieplicht voor ANBI’s door geloofsgemeenschappen en over de transparantie van geldstromen uit onvrije landen.

In gesprek
Goede Doelen Nederland bereidt, samen met haar SBF-partners, een programma voor om aan de Tweede Kamer en het kabinet over te brengen wat nodig is om burgers maximaal bij te laten dragen aan een betere samenleving (opvolging van het Manifest Filantropie). Ook gaan we in gesprek met de staatssecretaris over de mogelijke verbeteringen die binnen de sector op draagvlak kunnen rekenen.

Klik hier voor de bijlage brief Menno Snel.

Laatste Nieuws
Meer nieuws