Stichting Regulering Huis-aan-Huis Werving opgericht

Op 13 november is de Stichting Regulering Huis-aan-Huis Werving (Stichting RHAHW) officieel opgericht. De stichting is een initiatief van Goede Doelen Nederland, Toezichthouder CBF en de brancheverenigingen van wervingsbureaus (VFN en DDDN). De stichting beheert het wervingsrooster. Het wervingsrooster reguleert en limiteert de werving aan de deur, borgt de kwaliteit van de werving en geeft het publiek en gemeenten inzicht wie, wanneer, waar aan de deur komt.

Bestuur Stichting RHAHW
Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Laurens van Leer (namens VFN)
  • Dorus van Zutphen (namens DDDN)
  • Marc Petit, (namens Goede Doelen Nederland)
  • Margreet Plug, (namens Goede Doelen Nederland)

Het CBF, in de persoon van Harmienke Kloeze, heeft een adviserende stem. Dedan Schmidt vervult de rol van onafhankelijk voorzitter.

Werkzaamheden van de stichting
De komende tijd gaat de stichting aan de slag met een aantal praktische zaken zoals het maken van een eigen website. Maar, wat veel belangrijker is, met de verdere verduurzaming van dit wervingskanaal. De gedragscode voor huis-aan-huis werving is inmiddels definitief vastgesteld.

Protocol in coronatijd
De Stichting RHAHW heeft een protocol ontwikkeld voor veilige huis-aan-huiswerving in coronatijd. De Werkgroep Wervingsrooster van Goede Doelen Nederland heeft hier input voor geleverd. Dit protocol wordt ook gepubliceerd op de website van het CBF.

Belangrijk is dat leden in relatie met hun wervingsbureau altijd aanvullende, eventueel strengere, richtlijnen kunnen overeenkomen dan in het protocol zijn vastgelegd. Dit is expliciet tussen betrokken partijen afgesproken.

Afstemming na iedere persconferentie Na iedere persconferentie van het Kabinet vindt overleg met het bestuur van de stichting RHAHW plaats om te bepalen of het protocol, gezien de actualiteit, moet worden aangepast. Daaraan voorafgaand wordt input opgehaald bij de Werkgroep Wervingsrooster van Goede Doelen Nederland.

Laatste Nieuws
Meer nieuws