Staatssecretaris Keijzer wil telemarketing zonder voorafgaande toestemming consument verbieden

Op 8 oktober stuurde staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat haar consumentenagenda naar de Tweede Kamer. Eén van de onderdelen is het voorstel om met de invoering van de e-Privacy Verordening telemarketing zonder voorafgaande toestemming van de consument (opt-in) te verbieden. Dit houdt in dat het Bel-me-niet Register verdwijnt. Dat gaat immers uit van opt-out.

Mede namens Goede doelen Nederland is de telemarketingsector, waaronder DDMA (Vereniging voor data & marketing) en KSF (Klantenservice Federatie), al ruim een jaar in overleg met Economische Zaken over de invoering van de e-Privacy Verordening. Met name over een aantal gevoelige onderwerpen hieruit. Naast de telemarketing opt-in versus opt-out gaat het ook om een beperking op de termijn van de donateursrelatie en het meesturen van een prefix (088-telemarketing) bij het uitbellen.

Goed nieuws
Het relatief goede nieuws is dat een beperking op de donateursrelatie en een prefix bij telemarketing er vooralsnog niet komen. De sector krijgt tijd en ruimte om de irritatie in het kanaal verder te verlagen door aanpassing via zelfregulering.

Goede doelen andere positie
Wat betreft het verdwijnen van de opt-out, stellen wij ons op het standpunt dat goede doelen een andere positie hebben dan commerciële telemarketingbedrijven. Goede doelen moeten een beroep kunnen blijven doen op de steun van het publiek. Het gaat immers over het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het belang van dit wervingskanaal is daarom groot, maar moet wel verantwoord en met zo min mogelijk irritatie en ergernis bij het publiek ingezet worden. Het gesprek met Economische zaken wordt voortgezet.

Laatste Nieuws
Meer nieuws