Ruim 7,5% meer besteed aan maatschappelijke doelen

Het jaarlijkse sectoronderzoek van Goede Doelen Nederland onder haar leden geeft een beeld van de ontwikkelingen in bestedingen, de inkomsten en de steun uit de samenleving. De resultaten van dit onderzoek (cijfers over 2017) staan inmiddels online. Uit het onderzoek blijkt dat er door goede doelen 7,7 % meer is besteed aan maatschappelijke doelen. De inkomsten zijn met 7,3% gestegen.

De belangrijkste resultaten van het sectoronderzoek.

Bestedingen
In totaal hebben de aan het onderzoek deelnemende goede doelen in 2017 € 2,6 miljard besteed aan hun doel. Dat is 7,7% meer dan in 2016, ofwel er is een bedrag van bijna € 186 miljoen meer besteed aan maatschappelijke doelen. De doelbesteding nam bij alle aandachtsgebieden toe. De omvang van de doelbesteding in verhouding tot de totale inkomsten ligt op 90%.

Goede doelen ontplooien een veelheid aan activiteiten waarvan (directe) dienst- en hulpverlening, aankoop en beheer, voorlichting en bewustwording, onderzoek, lobby en belangenbehartiging de belangrijkste zijn. Onder ‘Overig’ vallen activiteiten op het gebied van innovatie, recreatie en vakanties, evangelisatie en educatie. Dienst- en hulpverlening was bij alle aandachtsgebieden, met uitzondering van Natuur, milieu & wildlife en Gezondheid, de belangrijkste activiteit. Organisaties in de categorie Gezondheid besteedden meer dan de helft van het budget aan onderzoek. Aankoop & beheer was bij Natuur, milieu & wildlife de belangrijkste activiteit.

Inkomsten
De inkomsten van goede doelen worden ingedeeld naar herkomst zoals de inkomsten van particulieren en bedrijven en uit loterijen en subsidies. De totale inkomsten bedroegen in 2017 € 2,9 miljard en zijn ten opzichte van 2016 gestegen met 7,3%. De toename trad op bij alle organisaties wat betreft aandachtsgebied en omvang. De inkomsten van grote internationale hulporganisaties zijn met 9% het meest gestegen.

De inkomsten afkomstig van particulieren zijn onderverdeeld in inkomsten uit collecten, nalatenschappen, contributies en giften & donaties. In totaal zijn deze inkomsten gestegen met 4%. Giften & donaties is verreweg de belangrijkste inkomstenbron. De inkomsten uit nalatenschappen zijn na giften & donaties de belangrijkste inkomsten afkomstig van particulieren. Zij maken een kwart van deze inkomsten afkomstig van particulieren uit.

Maatschappelijke steun
De maatschappelijk steun in 2017 is onveranderd groot gebleven. Ten opzichte van 2016 is het aantal leden en donateurs met 3% gestegen. De grootste stijging is te zien bij organisaties in de categorie Welzijn. Bij deze organisaties zijn ook veruit de meeste vrijwilligers actief. Internationale hulporganisaties hebben de meeste leden en donateurs. Net als in 2016 hebben de organisaties in de categorie Gezondheid het grootste aantal collectanten.

Dit jaar hebben 146 van de 167 leden deelgenomen aan het onderzoek. Het best vertegenwoordigd in het onderzoek zijn organisaties die actief zijn in de Internationale hulp & mensenrechten en Welzijn. De onderzoeksgegevens zijn verkregen via het CBF Toezichthouder Goede Doelen.

Klik hier voor het onderzoek.

Laatste Nieuws
Meer nieuws