Rondetafelgesprek over misstanden internationale hulporganisaties

Naar aanleiding van de geconstateerde mistanden bij internationale hulporganisaties is begin maart een gesprek geweest tussen de sector en minister Kaag. Tijdens dit gesprek, waar ook Goede Doelen Nederland aan heeft deelgenomen, zijn de eerste contouren geschetst voor een actieplan integriteitsbeleid van Partos, SHO/Giro 555, DRA, Goede Doelen Nederland en het CBF in afstemming met het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa). Afgelopen maandag heeft een rondetafelgesprek plaatsgevonden met de Tweede Kamer en de sector over de aanpak van de misstanden.  

Brief Kaag aan Tweede Kamer
De vrijdag voorafgaand aan het rondetafelgesprek heeft minister Kaag een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In de brief doet zij verslag van het interne onderzoek naar de wijze waarop is geïnformeerd over de misstanden in 2011 bij Oxfam UK en hoe BuZa vervolgens heeft gereageerd. Ook schetst Kaag in de brief een aanpak in drie sporen waarmee zij dergelijke misstanden in de toekomst wil aanpakken. In het eerste spoor refereert Kaag aan het ‘actieplan integriteit’ waar de sector op dit moment hard aan werkt.

Rondetafelgesprek Tweede Kamer
Afgelopen maandag 26 maart is er een rondetafelgesprek geweest over de misstanden, geïnitieerd door de Tweede Kamer. Alle sectorpartijen rondom internationale hulp en ontwikkelingssamenwerking die hiervoor zijn uitgenodigd, hebben met een positionpaper een inbreng geleverd met het actieplan als vertrekpunt. Het gesprek was open, constructief en heeft geleid tot meer begrip voor de dilemma’s en de complexe (internationale) context waarin hulporganisaties hun werk doen. Het initiatief voor een gezamenlijk actieplan is positief ontvangen door de Tweede Kamer.

Actieplan integriteit
Het gezamenlijke actieplan integriteit wordt nu door de sector, ieder vanuit zijn eigen rol, verder uitgewerkt. Het actieplan is gericht op het voorkomen, signaleren en aanpakken van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Dit actieplan is in principe gericht op hulporganisaties en de internationale en complexe context waarin zij werken. Het actieplan bouwt voort op wat er al is en sluit aan bij bestaande procedures en normenstelsels zoals de gedragscodes van Partos, de Core Humanitarian Standard en de Erkenningsregeling. Naar alle waarschijnlijkheid leidt dit ook tot aanpassingen in de Erkenningsregeling.

Integriteit raakt alle goede doelen
De werkgroep Erkenningsregeling (waarin ook het CBF en Goede Doelen Nederland vertegenwoordigd zijn) gaat op verzoek van de Commissie Normstelling kijken hoe integriteitsbeleid verankerd kan worden in de Erkenningsregeling. Ook wordt veel waarde gehecht aan het ‘leren van elkaar’. Goede Doelen Nederland zal daarom rondom integriteitsbeleid bijeenkomsten en workshops organiseren en een platform bieden waar kennis en inzichten met elkaar gedeeld kunnen worden. Een eerste bijeenkomst over dit onderwerp is 16 april in de middag bij Goede Doelen Nederland

Klik hier voor de brief van minister Kaag aan de Tweede Kamer
Klik hier voor het programma en de inbreng (positionpapers) van de genodigden
Klik hier om het rondetafelgesprek terug te kijken

 

Laatste Nieuws
Meer nieuws