Reserveer 22 november in je agenda: Civil Power congres

'Civil Power': dat is de naam van een nieuw jaarlijks event van uitgever Lenthe en opinieblad De Dikke Blauwe. Dit vindt plaats op 22 november in De Balie in Amsterdam onder leiding van journalist-publicist Jeroen Smit. Op dit congres wordt eveneens de top 100 meest invloedrijke personen in de Filantropie gepresenteerd. Maar belangrijker: de nadruk ligt op een mooi inhoudelijk programma over de kracht van burgerinitiatieven, de samenwerking tussen overheid, wetenschap, bedrijfsleven en de filantropie. Het congres is gericht op beslissers uit de wereld van filantropie, overheid, wetenschap en bedrijfsleven.

Waarover gaat Civil Power?
Samenwerking om complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen vraagt om een herschikking van de arrangementen tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en burgers. Met de herschikking van publieke en private taken wordt de rol en zichtbaarheid van filantropie weer groter en zichtbaarder.

Het programma van Civil Power schetst een beeld van de dilemma’s, vragen, best cases, worst cases en pijnpunten die daar bij horen als de sector samen werkt met overheden, bedrijven, wetenschap en andere stakeholders samenwerkt.  Als de claim vanuit de sector, zoals neergelegd in het manifest “Filantropie is onmisbaar voor de samenleving”, klopt, dan zou die onmisbaarheid ook door de andere partijen moeten worden erkend of beoordeeld.

Marc van den Tweel
Voorzitter van de programmacommisie van Civil Power is Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten. Over dit nieuwe evenement zegt hij: ‘Vergeet het klassieke frame ‘congres’. Civil Power moet een ‘meeting of minds’ worden waarin we even los proberen te komen van de vorm waarin ‘goed doen’ is gegoten en we proberen over de traditionele silo’s, zoals goede doelen, vermogensfondsen en particuliere initiatieven heen te kijken naar andere actoren in de samenleving die ook gecommitteerd zijn om deze wereld beter te maken: bedrijven, wetenschappers en overheid bijvoorbeeld. Veel problemen die burgers op eigen initiatief proberen op te lossen zijn te groot en te complex om dat uitsluitend vanuit de eigen organisatie te doen. Voor maatschappelijke impact is samenwerking een must. Maar dat valt nog niet mee. We kennen elkaar vaak nog zo slecht. Daarover sectorbreed de dialoog opstarten: dat is wat we op 22 november gaan doen. Ik roep mijn collega’s op daarbij te zijn.’

Programma*
Het middagprogramma (inloop vanaf 13.00 uur) wordt gepresenteerd door journalist-publicist Jeroen Smit (‘De Prooi’) en kent een keur aan sprekers en gasten, onder wie Lisa Jordan (bekend als voormalig bestuurder van Ford Foundation en van de Van Leer Foundation), Tweede Kamerlid Bente Becker, maatschappelijk ondernemer Boudewijn Wijnands, de journalisten Harm Taselaar (RTL4 Nieuws), Sander Schimmelpenninck (Quote en WNL) en Ed Nypels. In het programma zal ook de nieuwe Dikke Blauwe Top 100, de lijst met invloedrijkste personen in onze sector, worden bekendgemaakt. Laurentien van Oranje, de nummer 1 van vorig jaar, zal het stokje overdragen aan de nieuwe winnaar.

Aanmelden
Hoe werkt de aanmelding voor Civil Power? Voorzitter van de programmacommissie Marc van den Tweel hierover: ‘Zoals gezegd is dit geen klassiek congres volgens het principe: wie het eerste komt, koopt een kaartje. We vinden het belangrijk dat de leiders en bewegers in onze sector in de zaal zitten. Dat betekent dat wij mensen persoonlijk gaan uitnodigen: rechtstreeks, maar ook met partners en koepelorganisaties, waarmee we nu in gesprek zijn. Organisator Stichting Lenthe vraagt daarbij overigens wel om een bijdrage in de kosten van het programma, waarin ook de lustrumeditie van de Dikke Blauwe Jaargids - nummer 5 alweer en opnieuw 600 pagina’s gestolde civil power - is inbegrepen. Belangstellenden kunnen zich online aanmelden.’

KLIK HIER OM AAN TE MELDEN.

*alle sprekers en gasten onder voorbehoud van laatste wijzigingen

Laatste Nieuws
Meer nieuws