Reactie Goede Doelen Nederland op berichtgeving rondom Britse Oxfam

Afgelopen vrijdag kwam via The Times het nieuws naar buiten dat medewerkers van de Britse hulporganisatie Oxfam zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag in Haïti. De medewerkers hebben, tijdens het bieden van noodhulp na de aardbeving in 2010, seksfeesten georganiseerd met lokale prostituees.  

Goede Doelen Nederland vindt dergelijk wangedrag volstrekt onaanvaardbaar en onverenigbaar met de normen en waarden van de sector. Wanneer gewerkt wordt met geld en het vertrouwen van het publiek moet op alle fronten zorgvuldig omgegaan worden met dat vertrouwen. Binnen de sector hebben we dit verankerd in verschillende gedragscodes en een Erkenningsregeling met strenge kwaliteitseisen. Allemaal om de sector gezond, schoon, integer en transparant te houden en de risico’s op misstanden te beperken. Mocht er onverhoopt toch iets misgaan dan is het van groot belang dat een organisatie daarover direct verantwoording aflegt aan het publiek, eerlijk communiceert en aangeeft welke maatregelen zijn genomen om de misstanden in de toekomst te voorkomen.   

De grote verontwaardiging bij het publiek is daarom begrijpelijk. Toch moeten we ons realiseren dat de hulporganisaties heel goed werk doen in noodsituaties en bij rampen. Onafhankelijke rapportages van de Algemene Rekenkamer over de hulpverlening op Haïti bevestigen dit.

 'Wat misging bij Oxfam illustreert op indringende wijze dat publieksvertrouwen en transparantie hand in hand gaan. Een mens kan niet een beetje integer zijn, een goed doel kan niet een beetje transparant zijn. Zelfs als buitenlandse collega’s in het veld het werk doen en formeel aansprakelijk zijn voor wat er is gebeurd. Ook dan moet de Nederlandse donateur direct worden geïnformeerd over wat er precies is gebeurd, wat er van is geleerd en welke maatregelen zijn genomen om herhaling te voorkomen', zegt Jan van Berkel, voorzitter Goede Doelen Nederland in zijn column over dit onderwerp.  

Op maandag 12 februari heeft het programma ‘Ask me anything’ van BNR uitgebreid aandacht besteed aan dit onderwerp. Bart Romijn (directeur Partos), Roline de Wilde (directeur CBF) en Thea Hilhorst (hoogleraar humanitaire hulp) gingen in gesprek met Jörgen Raymann over de integriteit van hulporganisaties.  

Luister hier de BNR-uitzending terug
Lees hier de reactie en de ‘feiten op een rij’ van Oxfam Novib

Laatste Nieuws
Meer nieuws